نقشه سایت

صفحه اصلی

معاونت تحقیقات و فناوری

معرفی معاون تحقیقات و فناوری

ارتباط مستقیم با معاون تحقیقات

درباره معاونت

مدیریت امور پژوهش

مدیر پژوهش

ارتباط مستقیم با مدیر پژوهش

شیوه نامه دعوت به همکاری پژوهشیار

طرحهای تحقیقاتی

شورای پژوهشی

آئین نامه ها

اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه

فرم پروپوزال تحقیقاتی

گرنت پژوهشی

گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

فرم تهیه پیام پژوهشی

فرایند تصویب و تسویه گزارش نهایی

فرم تهیه پیام پژوهشی طرح های تحقیقاتی

پایان نامه ها

مراحل تصویب پایان نامه ها

پاداش فعالیتهای پژوهشی

تالیف فصولی از کتب مرجع

ثبت اختراع

ارائه مقاله در کنگره

کسب رتبه برتر درجشنواره خوارزمی ورازی

نحوه محاسبه پاداش مقالات

اخلاق در پژوهش

معرفی کمیته اخلاق

لیست اعضای کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آیین نامه ودستورالعمل ها

فرایند

راهنمای اخلاقی

صورتجلسات کمیته‌ی اخلاق سال 1394

فهرست پژوهش های مصوب در کمیته اخلاق

ارزشیابی

فرم های ارزشیابی

ترفیع

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

کتابخانه مرکزی

علم سنجی

انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی

شیوه نامه ترجمان دانش

فرم پیام پژوهشی

فلوچارت ترجمان دانش

مدیریت توسعه فناوری سلامت

مراکز تحقیقاتی

اساس نامه و آیین نامه ها

مراکز تحقیقات مصوب قطعی

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات باروری و نا باروری

مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

مرکز تحقیقات علوم دارویی

مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی

مرکز تحقیقات اختلالات خواب

مرکز تحقیقات بیماری های کبد

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها

مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

مرکز تحقیقات قلب و عروق

واحد توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

معرفی واحد

تاریخچه واحد

اهداف وبرنامه ها

رییس واحد

اعضای واحد

شورای پژوهشی

مشاورین واحد

کارشناس مسئول واحد

ایین نامه ها

قوانین ومقررات

مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

اولویتهای پژوهشی

دستاوردهای واحد

اولویتهای گروه پزشکی بیمارستان امام رضا (ع)

جلسات شورای پژوهش

صورتجلسات 93
صورتجلسات 94
صورتجلسات 95
صورتجلسات96
صورتجلسات97

طرح تحقیقاتی

مقالات

خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده

کارگاهها

پایان نامه ها

مصوب 1387
مصوب 1388
مصوب 1389
مصوب 1390
مصوب 1391
مصوب 1392
مصوب 1393
مصوب 1394
مصوب 1395
مصوب 1396
مصوب 1397

مشاوره پژوهشی

تماس با ما

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام خمینی (ره) و دکتر محمد کرمانشاهی

معرفی واحد

نامه موافقت

اهداف و برنامه ها

رئیس واحد

اعضای واحد

شورای پژوهشی
مشاوران واحد
کارشناس مسئول واحد

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

اولویتهای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

دستاوردهای واحد

سال 93-92
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال94-93
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال 95-94
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 96-95
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها

رتبه واحد در رتبه بندی کشوری واحدهای توسعه تحقیقات

مشاوره پژوهشی

تماس با ما

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله طالقانی

معرفی واحد

تاريخچه

برنامه ها و اهداف

رئیس واحد

اعضاء واحد

اعضاء شورا
مشاوران واحد
کارشناس مسئول واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

اولویت های پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

سال 96
سال 97

دستاوردهای واحد

سال 96
خلاصه مقالات ارائه شده
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 97
خلاصه مقالات ارائه شده
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه ها

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوران واحد
رزرو مشاوره حضوری
مشاوره الکترونیکی

کارگاه های واحد

سال 96
سال 97

محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در پژوهش های بالینی

اسلاید های آموزشی
بروشورهای آموزشی

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

تماس با ما

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

سال 1393

امور بین الملل

همایش ها

کشوری

بین المللی

فرصت مطالعاتی

کارگاه ها

کارگاه های خارج از کشور

کارگاه های داخل کشور

همایش های خارج از کشور

دکتری تخصصی پژوهشی

صفحه اصلی

معرفی دوره

شیوه نامه مراکز مجری

ثبت نام داوطلبین

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مراحل پذیرش

فرآیند پذیرش دانشجو

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

تماس با ما

کوهورت و رجیستری

کوهورت روانسر

درباره

پروتکل ها و راهنماها

دستورالعمل ها

پرسشنامه کوهورت

پرسشنامه عمومی

پرسشنامه پزشکی

پرسشنامه تغذیه

فرم ها

دسترسی به داده ها

قوانین و سیاست های نویسندگی و انتشار در مطالعه کوهورت

الزاماتی که در هنگام چاپ باید رعایت گردد

تماس با ما

تماس با مسئول کنترل کیفی

وب سایت کوهورت پرشین

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

معرفی برنامه ملی ثبت بیماری ها

اهداف برنامه ملی ثبت بیماری ها

کارگروه ثبت بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فلوچارت ها

فلوچارت راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

فلوچارت تهیه پرسشنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

فرم ها

فرم طرح عنوان ثبت بیماری

فرم پروپوزال ثبت بیماری

برنامه های ثبت بیماری دانشگاه

در دست بررسی

تصویب عنوان

تهیه پروپوزال

عقد قرارداد

در حال اجرا

لیست برنامه های ثبت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تماس با ما

دسترسی و استفاده از داده های برنامه های ثبت بیماری

برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

سامانه ها

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

کمیته تحقیقات دانشجویی

نشریات علمی-پژوهشی

سامانه اداره انتشارات

سامانه علم سنجی دانشگاه

شرح وظایف کارکنان

دفتر معاونت

واحد حسابداری

واحد طرح ها، پایان نامه ها، گزارش نهایی

واحد امور بین الملل

واحد انتشارات

واحد کمیته تحقیقات دانشجویی

دفتر مجله

واحد روابط عمومی

واحد ارزشیابی و پاداش مقالات

واحد فناوری اطلاعات

تماس با ما

نقشه سایت