اولویت های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام خمینی، محمد کرمانشاهی و فارابی

1.     مسمومیت ها (عمدی/ غیر عمدی)

2.     مدل سازی عوامل پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن

3.     عفونت های بیمارستانی، پیشگیری و کنترل آنها

4.     تشخیص و درمان بیماری های چشم

5.     ارتقاء ایمنی بیمار (Patient Safety)

6.     تحقیقات مرتبط و کاربردی در حوزه فناوری های نوین سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در درمان بیماری ها بخصوص زخم های دیابتی و بستر

7.     تحقیقات بالینی در حوزه طراحی، فرمولاسیون و تبیین داروهای طبیعی وسنتی

8.     ارتقاء سطح کیفیت خدمات بیمارستانی

9.     ارزیابی اثربخشی فرایندهای بالینی

10.  اپیدمیولوژی بیماریهای ژنتیک بدو تولد

11.  میزان بقاء در کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن

12.  روشهای درمانی نوین در بیماریهای کودکان

13.  ارزیابی عوامل محیطی و پیامدهای مرتبط بر سلامت کودکان

14.    بررسی شیوع و عوامل موثر بر بروز بیماریهای دارای اولویت در نوزادان

15.  بررسی عوامل مرتبط با سلامت جسمی و روانی پرسنل بخشهای مختلف بیمارستان بر پیامدهای فردی و سازمانی

16.  کانسرهای سرو گردن در استان و جنبه های مختلف آن

17.  طراحی بانک های اطلاعاتی آماری در حوزه های سلامت (رجستری)

18.  بررسی جنبه های مختلف خودکشی و عوامل موثر بر آن

19.  جوانب مختلف اعتیاد و سوء مصرف مواد

20.  اپیدمیولوژی رفتارهای پر خطر جوانان و عوارض آن

21.  بررسی جوانب اختلالات روانی(اضطراب، افسردگی و...)، اختلال عملکرد جنسی، اختلال خواب، اختلالات سایکوسوماتیک و اوتیسم و ارائة راهکارهای پیشگیری و درمانی

22.  بررسی کیفیت زندگی در گروه های جمعیتی مختلف و راهکارهای ارتقا آن

23. ارزیابی روشهای مدیریتی مختلف بر کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی

24.  اصلاح و ارتقاء نظام ثبت بیماریها و مرگ با تأکید بر بیماری های غیر واگیر