کارگاههای برگزار شده در سال 1397

 

ردیف

عنوان گارگاه

تعداد دوره

تعداد کل شرکت گنندگان

کل ساعت

1

اصول تجزیه و تحلیل داده ها

1

7

6

2

آشنایی با داده های کوهورت روانسر

1

36

6

3

ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

1

13

6

4

اصول تجزیه و تحلیل داده ها با      spss

1

43

12

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir