برنامه راهبردی و اهداف واحد

اهداف و برنامه راهبردی واحد  توسعه تحقیقات بالینی امام خمینی(ره)، دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

 

 

 

اهداف :

 

1-             فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

2-             حمایت و توانمند سازی پژوهشگران ( اعضای هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان و...)

3-             هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش

4-             استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش

5-             توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه

6-              تفاهم نامه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک و کارهای گروهی از جمله فعالیتهای این واحد در رسیدن به اهداف

7-             نظارت برحسن انجام فعالیت های پژوهشی

8-             برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی

9-             مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق، مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی

10-         مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله

11-         مشاوره در نحوه مرجع نگاری

12-          مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر

 

 

برنامه راهبردی  :

 

برنامه عملیاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی امام خمینی(ره)، دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در  محورهای زیر در سال 1397 اعلام می گردد:

1-             توانمند سازی پژوهشی اساتید

2-             برنامه ریزی مشاوره ها

3-             ارزشیابی پژوهشی

 

ü              این برنامه در قالب سه محور فوق در واحد توسعه تحقیقات بالینی امام خمینی(ره)، دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی انجام می گردد.

ü              مسئولیت هریک از محورهای فوق به عهده مدیر واحد توسعه تحقیقات بالینی و کارشناس یا کارشناسان مربوطه می باشد.

ü              تمام فعالیتهای واحد توسعه تحقیقات بالینی به صورت گروهی انجام می شود و تمام افراد از جمله مدیر واحد، اعضای هیئت علمی و کارشناسان و پژوهشیاران واحد مسئول هستند.

 

 

جدول برنامه راهبردی

هدف اصلی:                   ارتقای کیفیت پژوهشهای بالینی

هدف استراتژیک:            بهبود پژوهشی

هدف عینی :                   ارتقای توانمندی اساتید، فراگیران و محققین دانشگاه

ردیف

گامهای برنامه بهبود کیفیت

 

 

1

مشاوره های طراحی پژوهش و پروپوزال، آماری و اپیدمیولوژی و مقاله نویسی به پژوهشگران به میزان 1000 ساعت در سال، ارائه می شود.

تجزیه و تحلیل پیشرفت:

با افزایش دقت در تنظیم زمان و کیفیت ارائه مشاوره ها براساس نیاز اساتید و محققین، به منظور جلب رضایت بیشتر ایشان با در نظر گرفتن اولویتهای معاونت پژوهشی دانشگاه، که نظرات ایشان طبق برگه های نظر سنجی جمع آوری می شود.

 

 

2

اولویتهای واحد توسعه تحقیقات بالینی تهیه و تدوین می گردد و اطلاع رسانی از طریق سایت انجام می شود.

تجزیه و تحلیل پیشرفت:

ü              اولویتهای پژوهشی بر اساس اولویتهای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه انجام می شود.

ü              همچنین اولویتهای  پژوهشی براساس اهداف استراتژیک بیمارستانهای امام خمینی(ره)، محمد کرمانشاهی و فارابی انجام می شود.

ü              اطلاع رسانی به اساتید و محققین از طریق سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی انجام می شود.

 

 

3

نیاز سنجی از اساتید و فراگیران علاقه مند در خصوص کارگاهها و دوره های آموزشی از طریق مصاحبه انجام می گیرد.

تجزیه و تحلیل پیشرفت:

نیاز سنجی برگزاری کارگاه ها از طریق درخواست تشکیل کارگاه یا کلاس آموزشی و منعکس نمودن نوع و تعداد کارگاه ها به معاونت پژوهشی دانشگاه انجام می گردد.

 

4

معاونت پژوهشی دانشگاه جهت برگزاری کارگاه پژوهش جهت اساتید و فراگیران در صورت نیاز همکاری می گردد.