اهداف واحد توسعه تحقیقات بالینی امام خمینی(ره)، دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

 هدف اصلی  ارتقای کیفیت پژوهش های بالینی
 هدف استراتژیک  بهبود پژوهشی
 هدف عینی  ارتقای توانمندی اساتید، فراگیران و محققین دانشگاه

 

از اهداف اصلی این واحد ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف انجام پژوهش، برگزاری کارگاه های آموزشی و همچنین برگزاری شورای پژوهشی منظم به صورت ماهانه جهت بررسی و تصویب پایان نامه ها، ریجستری ها و طرح های تحقیقاتی به منظور توانمند سازی اعضای محترم هیئت علمی بالینی و دانشجویان و پژوهشگران می باشد.

 

اهداف اختصاصی:

 

1- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

2- حمایت و توانمند سازی پژوهشگران ( اعضای هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان و...)

3- هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش

4- استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش

5- توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه

6- تفاهم نامه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک و کارهای گروهی از جمله فعالیتهای این واحد در رسیدن به اهداف

7- نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی

8- تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان

9- برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی

10- مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق، مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی

11- مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله

12- مشاوره در نحوه مرجع نگاری

13- مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر

14- تلاش و بستر سازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران

15- تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش