کارگاه های برگزار شده توسط واحد در سال 1400

 ردیف  عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری   زمان   نحوه برگزاری   مدرس        گروه های هدف  تعداد شرکت کنندگان  فایل ارائه کارگاه
 1 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک  24 فروردین        10 الی 12      غیرحضوری/مجازی دکتر مهدی مرادی نظر         اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 32 دانلود
 2 آشنایی با مطالعات مداخله ای           22  اردیبهشت        12 الی 14       غیرحضوری/مجازی  دکتر مهدی مرادی نظر  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 38 دانلود
 3 چگونه یک مقاله مروری بنویسیم 19  خرداد     12 الی 14         غیرحضوری/مجازی دکتر مهدی مرادی نظر      اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 33 دانلود
روش تحقیق کمی  19 تیر  10 الی 12  غیرحضوری/مجازی  دکتر افشین الماسی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 25 دانلود
5   معرفی ریجستری اختلالات روان و کوهورت های بیمارستان فارابی 28 تیر   12 الی 14  غیرحضوری/مجازی دکتر عمران داوری نژاد   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 23 دانلود
6   روش تحقیق کارآزمایی بالینی  9 مرداد 10 الی 12  غیرحضوری/مجازی   دکتر افشین الماسی   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 30 دانلود
آشنایی با برنامه پزشک پژوهشگر  24 آبان  11 الی 13  حضوری   دکتر تورج احمدی جویباری-فاطمه حسینی پزشکان-دندانپزشکان و دانشجویان سال اول تا سوم رزیدنتی  42  دانلود 
 8 کارگاه اخلاق در کارازمایی بالینی             دانلود 
 9                
 10