برنامه ثبت ترومای چشم در بیمارستان امام خمینی (ره)

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

نظام ثبت ترومای چشم در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی (ره)

2

هدف از ایجاد بانک

ایجاد یک پایگاه داده از بیماران ترومای چشم پیگیری و ارزیابی درمان های ارائه شده به بیماران و تعیین پیامد نهایی تروما

3

لینک بانک اطلاعاتی

مشاهده و ورود به سامانه

4

گروه های کاربری

گروه های مرتبط با ترومای چشم-معاونت درمان-مدیران بیمارستان-اعضای هیات علمی-دانشجویان

5

فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت

6

بازه زمانی ثبت داده ها

شروع از تاریخ 1-4-1398

7

تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی

دارای فرم رضایت آگاهانه

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز- اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها

براساس فایلExcel،SPSS،STATA

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی

در حال بروز رسانی می باشد

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است.

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری

با توجه به اطلاعات مرتبط با رجستری وجود دارد.

14

سیستم های امنیت اطلاعات

طبق ضوابطITدانشگاه

15

مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی

leyla_rezaei60@yahoo.com

17

مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

ارسال ایمیل به مسئول ثبت

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران  از داده ها

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

19

مسوول مدیریت بانک

دکتر لیلا رضایی

20

نحوه تامین منابع مالی

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه می باشد.

22

آموزش و راهنمای کاربران

در مرحله طراحی می باشد

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir