برنامه ثبت داده ‏های بیماران مرحله‌ی آخر نارسایی کلیوی ESRD در بیمارستان امام خمینی (ره)

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

نظام ثبت داده ‏های بیماران مرحله‌ی آخر نارسایی کلیوی ESRD

2

هدف از ایجاد بانک

ثبت و ایجاد سیستم ثبت یکپارچه‏ ی الکترونیک اطلاعات بالینی و آزمایشگاهی بیماران- گرد آوری اطلاعات در زمینه سیر بیماری، علل و نحوه درمان بیماران- ایجاد زمینه مطالعاتی و پژوهشی

3

لینک بانک اطلاعاتی

---

4

گروه های کاربری

معاونت درمان-اعضای هیات علمی-دانشجویان 

5

فیلدهای ثبت داده

---

6

بازه زمانی ثبت داده ها

در حال راه اندازی

7

تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی

دارای فرم رضایت آگاهانه


9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها /مراکز

اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها

بر اساس فایل Excel، SPSS، STATA

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی

در حال بروز رسانی می باشد

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است.

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری

---


14

سیستم های امنیت اطلاعات

--

15

مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

---

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی

dr.Ahmadi-jouybari@yahoo.com

17

مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ


ارسال ایمیل به مسئول ثبت


18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران  از داده ها

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

19

مسوول مدیریت بانک

دکتر تورج احمدی جویباری

20

نحوه تامین منابع مالی

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه می باشد.

22

آموزش و راهنمای کاربران

در مرحله طراحی می باشد