آدرس

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری

کدپستی:  6714673159 

فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir

 

تماس با ما

نام واحد

فعالیت های جاری

نام و نام خانوادگی

شماره تماس واحد

معاونت تحقیقات


دکتر رضا خدارحمی

38370541

مدیریت امور پژوهشی


دکتر لیلا حسین زاده

38384185

طرحهای تحقیقاتی

مسئول واحد

کورش حمزه ای

38360014

 

انعقاد قرارداد

نسرین حیدریان-طاهره خورشیدی فر-افسانه سهرابی

38376895

 

گزارش نهایی

پرویز عزیزی

38360014

 

کارشناس کمیته اخلاق

کیوان مرادی

38360014

امور بین الملل و مراکز تحقیقاتی

مسئول واحد

کتایون باوند پور

38390828دکتر فرید عباسی

38390828

ارزشیابی و پاداش مقالات

مسئول واحد

هانیه شاهنده

38393159

 

کارشناس پاداش مقالات چاپی

مژده حریت

38358823

انتشارات

مسئول واحد

مرضیه علایی

38376894

 

کارشناس انتشارات(کتاب)

فریبا بهلولی

38376894

امور مالی و حسابداری

مسئول امور مالی

فاطمه وحیدی فرد

38376892


کارشناسان حسابداری حسابداری

فخری شهبازیان-شعبان مرادی-محمد فریدونی

38363319


امین اموال و کارپردازی

علی موئینه-امید نوربخش

38363319

دبیرخانه

کارشناسان دبیرخانه

سعید فروغی-سمیرا دارایی-هوشیار کرمی

38386835

 

فاکس

 

38386835

ثبت بیماری ها

مسئول واحد ثبت بیماری ها

 دکتر معصومه عباسی

38393153

   کارشناس واحد ثبت بیماری ها

ویکتوریا اللهیاری

38393153

فناوری اطلاعات

مسئول واحد

مهندس شهلا امیریان

38393155

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir