تماس با ما

ردیف

نام واحد

فعالیت های جاری

نام و نام خانوادگی

شماره تماس واحد

1

معاونت تحقیقات


دکتر فرید نجفی

38370541

2

مدیریت امور پژوهشی


دکتر لیلا حسین زاده

38384185

3

طرحهای تحقیقاتی

مسئول واحد

کورش حمزه ای

38360014

5

 

انعقاد قرارداد

نسرین حیدریان

38376895

6

 

گزارش نهایی

پرویز عزیزی

38360014

7

 

کارشناس کمیته اخلاق

فاطمه افشار

38367333

8

امور بین الملل و مراکز تحقیقاتی

مسئول واحد

کتایون باوند پور

38390828

9دکتر فرید عباسی

38390828

10

ارزشیابی و پاداش مقالات

مسئول واحد

هانیه شاهنده

38393152

12

 

کارشناس پاداش مقالات چاپی

مژده حریت

38393159

14

انتشارات

مسئول واحد

مرضیه علایی

38376894

15

 

کارشناس انتشارات(کتاب)

فریبا بهلولی

38376894

17

امور مالی و حسابداری

مسئول امور مالی

فرزانه السادات حسینی

38376892

18


کارشناس حسابداری

فخری شهبازیان

38363319

19


کارشناس حسابداری

شعبان مرادی

38363319

20

   کارشناس حسابداری  محمد فریدونی

38363319

21


امین اموال و کارپردازی

علی موئینه

38363319

24

دبیرخانه

کارشناس دبیرخانه

سعید فروغی

38386835

25


کارشناس دبیرخانه

سمیرا دارایی

38386835

     کارشناس دبیرخانه هوشیار کرمی

38386835

   

فاکس

 

38386835

 

ثبت بیماری ها

مسئول واحد ثبت بیماری ها

 دکتر معصومه عباسی

38393153

     کارشناس واحد ثبت بیماری ها

سمیرا شیری

38393153

26

فناوری اطلاعات

مسئول واحد

مهندس شهلا امیریان

38393155