پایان نامه ها

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

 محل آپلود

صفحه ی اول پایان نامه

صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی و عوامل خطر مرتبط با آندر بیماران همودیالیزی شهرستان کرمانشاه در سال 95

زهرا فتحی

سیماگلمحمدی

پایان یافته

 
کبد چرب غیر الکلی 

2

بررسی مقایسه ایی سطح سرمی پاراتیروئید هورمون در بیماران مبتلا به Acute MI ، UnStable Angina و گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه

دکتر شیرین آلرد

دکتر علیرضا رای

پایان یافته

 
سطح سرمی پاراتیروئید 

3

بررسی فاکتورهای موثر در مصرف مجدد سیگار در بیماران با سا بقه بستری بعلت سندرم های حاد کرونریدر بیمارستان امام علی کرمانشاه در سال 1394

دکتر محمدرضا معتضدیان

دکتر رضا حیدری مقدم

پایان یافته

 
مصرف مجدد سیگار 

4

بررسی ارتباط یافته های سی تی اسکن با یافته های حین عمل جراحی و علایم بالینی در بیماران ترومای سر

دکتر جمالدین اسدی

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

پایان یافته

 
سی تی اسکن

5

بررسی میزان باقی ماندن چربی بعد از در پوست صورت در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت ا...طالقانی94-95

دکتر عدنان امیری

دکتر غلامرضا امیریان

پایان یافته

 
باقی ماندن چربی 

6

بررسی اپیدمیولوژیک موارد گزیدگی مار و عقرب در استان کرمانشاه در طی سال های93-95

دکتر یونس مرآتی

دکتر کیقباد قدیری

پایان یافته

 

7

بررسی پیامدهای مادری و جنینی در مادران باردار مبتلا به لوپوس در بیمارستان امام رضا(ع) شهر کرمانشاه 95-96

احمد رضایی نورآبادی

دکتر مریم زنگنه

پایان یافته

 

8

بررسی تاثیر ترکیب پروپوفول-رمی فنتانیل در مقایسه با پروپوفول رمی فنتانیل-دکس مدتومدین بر پارامترهای همودینامیک و عوارض بعد از عمل در جراحی ستون مهره ها و نخاع کمری

دکتر محمد جواد مرادی

دکتر خسرو فرهادی

پایان یافته

 

9

بررسی پیامد کوتاه مدت نوزادان با وزن کمتر از1500 گرم در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در سال 94

مسلم احمدی

دکتر هما بابایی

پایان یافته

 

10

بررسی شیوع کیست های کلیوی اکتسابی و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی شهرستان کرمانشاه در سال 95

مائده یاوری

دکتر سیما گلمحمدی

پایان یافته

 

11

بررسی یافته های اپیدمیولوژیکی وپارکلینیکی موارد مشکوک به بوتولیسم در شهرستان کرمانشاه در سال 90-95

نوید جمشید فر

دکتر کیقباد قدیری

پایان یافته

 

12

بررسی اپیدمیولوژیک ریسک فاکتورهای مرتبط با احیاء نوزادان در بیمارستان امام رضا(ع)  کرمانشاه سال94-95

حدیث حیدر زادی

دکتر هما بابایی

پایان یافته