پایان نامه ها

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

 محل آپلود

صفحه ی اول پایان نامه

صفحه تقدیر و تشكر

1

بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی و عوامل خطر مرتبط با آندر بیماران همودیالیزی شهرستان کرمانشاه در سال 95

زهرا فتحی

سیماگلمحمدی

پایان یافته

 
کبد چرب غیر الکلی 

2

بررسی مقایسه ایی سطح سرمی پاراتیروئید هورمون در بیماران مبتلا به Acute MI ، UnStable Angina و گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه

دکتر شیرین آلرد

دکتر علیرضا رای

پایان یافته

 
سطح سرمی پاراتیروئید 

3

بررسی فاکتورهای موثر در مصرف مجدد سیگار در بیماران با سا بقه بستری بعلت سندرم های حاد کرونریدر بیمارستان امام علی کرمانشاه در سال 1394

دکتر محمدرضا معتضدیان

دکتر رضا حیدری مقدم

پایان یافته

 
مصرف مجدد سیگار 

4

بررسی ارتباط یافته های سی تی اسکن با یافته های حین عمل جراحی و علایم بالینی در بیماران ترومای سر

دکتر جمالدین اسدی

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

پایان یافته

 
سی تی اسکن

5

بررسی میزان باقی ماندن چربی بعد از در پوست صورت در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت ا...طالقانی94-95

دکتر عدنان امیری

دکتر غلامرضا امیریان

پایان یافته

 
باقی ماندن چربی