مشاوره الکترونیکی واحد

مشاوره الکترونیکی

محقین گرامی  برای ارسال پروپزال و طرح های تحقیقاتی خود به صورت غیر حضوری

می توانید از طریق ورود به لینک زیر اقدام نمایید:

سامانه پژوهان

 

    

همچنین شما می توانید در صورت تمایل برای مشاوره غیر حضوری تصحیح و ویراستاری

مقاله از طریق ایمیل زیر مقالات خود را ارسال نمایید:


پست الکترونیک

E-mail: imf.kums@gmail.com