عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ابتدای سال 1391 در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه راه اندازی شد. سپس در سالهای 94 و 97 به ترتیب دو بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز فعالیتهای تحقیقات بالینی خود را به صورت مشترک با بیمارستان امام خمینی(ره)، آغاز کردند. محل استقرار اصلی بیمارستان امام خمینی(ره)، می باشد.

در حال حاضر تعداد اعضای شورای پژوهشی این واحد 74 نفر از اعضاء هیئت علمی می باشند که جلسات شورای پژوهشی واحد بطور منظم بصورت ماهیانه برگزار می گردد.

جهت پیشبرد اهداف پژوهشی بیمارستان و نهادینه نمودن پژوهش های بالینی در بیمارستان، جناب آقای دکتر تورج احمدی جویباری به عنوان معاون پژوهشی مرکز منصوب شد.

با توجه به نیازسنجی که در جلسات انجام شد، کارگاه های آموزشی متعددی در زمینه ی فعالیت های پژوهشی در واحد با همکاری اعضاء هیئت علمی برگزار شد که  می توان به کارگاه انواع مطالعات اپیدمیولوژیک، پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، جستجوی منابع و .... اشاره نمود.

از دیگر فعالیت های واحد نیز می توان به جذب مشاوران پژوهشی اشاره نمود که این واحد با حضور مشاوران متعدد مشاوره هایی را در زمینه های مختلف پژوهشی به پژوهشگران ارائه می دهد.

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir