پایان نامه ها

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

 وضعیت

محل آپلود

صفحه ی اول پایان نامه

صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی اپیدمیولوژی و مکانیسم­ آسیب­های ناشی از زمین لرزه آبان ماه سال 1396 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه

نسترن صادقی

دکتر رضا فتاحیان

 در دست اجرا

2

بررسی نتایج یکساله تومورهای مغزی (آستروسایتوم) جراحی شده در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال‌های 1394 لغایت 1396

فریبا رفیعی

دکتر رضا فتاحیان

 در دست اجرا

3

بررسی پیامدهای تومورهای ستون فقرات  جراحی شده در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 96-95

سحر حسینی

دکتر رضا فتاحیان

 در دست اجرا

4

فالوآپ یک ساله بیماران دچار اختلالات شنوایی به دنبال ترومای مغزی

محمد عبداله زاده

دکتر رضا فتاحیان

 در دست اجرا

5

بررسی شکایات درمانی علیه پزشکان در سازمان نظام پزشکی کرمانشاه در سال های 1394-97

محمدجواد شیخی

دکتر محمدباقر حیدری

 دردست اجرا

6

بررسی میزان مورتالیتی و ارتباط

آن با نوع جراحی در بیماران دچار شکستگی­های اطراف لگن(هیپ) در سن بالای 60 سال

مریم کیانی نیا

دکتر سید سعید خبیری

 در دست اجرا

7

بررسی توزیع فراوانی جابجایی اسکروهای پدیکولار توراسیک و لومبار و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت عمل جراحی ستون فقرات در سال 1398 در مراکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) و آیت الله طالقانی کرمانشاه

مریم امیری

دکتر محمدرضا اکرمی

 در دست اجرا

8

بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای عروق کرونر در افراد آنژیوگرافی شده زیر 30 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام علی(ع) شهر کرمانشاه در سالهای 97-95

هانیه مویدی

دکتر محمدروزبهانی

 در دست اجرا

9

بررسی عوامل پیش بینی کننده نیاز به جراحی ستون فقرات در بیماران با TLICS کمتر از 4 در بیماران با شکستگی ستون فقرات

سحر چشمه کبودی

دکتر احسان علیمحمدی

 در دست اجرا

10

بررسی اثر تمرینات ورزشی ویلیامزدر مقایسه با ورزشهای مکنزیبرپیامد بالینیدربیماران با عمل جراحی دیسک کمر

زهرا شکر بیگی

دکتر احسان علیمحمدی

در دست اجرا 

11

بررسی یک ساله بیماران دچار تشنج به دنبال ترومای مغزی در بیمارستان­های مراکز دانشگاهی علوم پزشکی کرمانشاه

ساناز چراغی علی اکبری

دکتر رضا فتاحیان

 در دست اجرا

12

بررسی عوامل مرتبط با پیامدهای بالینی و رضایت بیماران بعد از عمل جراحی سندروم تونل کارپ در شهرستان کرمانشاه  در سال 1397

هما حدیدی

دکتر احسان علیمحمدی

 در دست اجرا