طرح های تحقیقاتی سال 97

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

 محل آپلود صفحه اول گزارش پایانی صفحه تقدیر وتشکر

1

بررسی الگوی  مقاومت  آنتی بیوتیکی  باکتری‌های گرم منفی جداشده از نمونه کشت ترشحات  تنفسی  بیماران بخش ICUبیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال ۹۷

دکتر محمد حسین زمانیان

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

2

بررسی مقایسه­ای تاثیر دو داروی پیش بیهوشی زولپیدم و متورال در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی بیمارستان طالقانی

دکتر علی غلامی

در دست اجرا 

 درحال تکمیل گزارش

3

ارتباط یافته­ های سی تی اسکن مغزی با شرح حال بالینی بیماران ترومایی مراجعه کننده به

 بیمارستان آیت اله طالقانی کرمانشاه

دکتر صالح صالحی ذهابی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

4

بررسی مقایسه بلوک سوپراکلاویکولارتحت گایدسونوگرافی با دو روش ترکیب لیدوکایین-پتیدین ولیدوکایین -دکسمدتومیدین در بیماران تحت عمل جراحی اندام فوقانی

دکتر علی غلامی

در دست اجرا 

 درحال تکمیل گزارش

5

بررسی فراوانی ژن‌های مقاومتblaTEM،blaSHV،blaVIM،blaIMP وblaKPCدر  باکتری‌های گرم منفی جداشده از   VAP در بخش‌ مراقبت‌های  ویژه بیمارستان طالقانی  کرمانشاه

دکتر محمد حسین زمانیان

انصراف از انجام طرح

 

6

بررسی میزان حمایت اجتماعی و رابطه ی آن با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان شهرکرمانشاه

فرخنده صالحی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

7

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر انعطاف پذیری شناختی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان

سیما عیوضی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

8

بررسی تاثیر افزودن منیزیم سولفات به روپیواکایین در مقایسه با افزودن ترامادول به روپیواکایین بر بی دردی بعد از عمل در بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

دکتر مریم رحمتی نژاد

در دست اجرا 

 درحال تکمیل گزارش

9

بررسی تاثیر  متیل فنیدیت بر حجمهای تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی در بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                              

دکتر مریم رحمتی نژاد

انصراف از انجام طرح

 

10

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی با میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان فوریت های پزشکی شهر کرمانشاه

دکتر ارسلان نادری پور

در دست اجرا 

 درحال تکمیل گزارش

11

بررسی اثربخشی تکنیک های روانشناختی بر کاهش وزن بیماران دیابتی

حسن بشیری

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

12

رابطه ی سبک شناختی تحریف شده با نگرانی بدنی و عزت نفس جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه

فاطمه دهقان

در دست اجرا 

 درحال تکمیل گزارش

13

بررسی ارتباط کیفیت خواب  با میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران

دکتر ارسلان نادری پور

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

14

بررسی تأثیر اجرای مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری نارساییمزمن قلبی (CHF)

علی گراوندی

انصراف از انجام طرح

 درحال تکمیل گزارش

15

بررسی ارتباط میزان پرتوگیری با تغییرات پارامترهای اکسیداتیو، آنزیم های کبدی و هورمونهای تیروئیدی در خون پرتوکاران شهرکرمانشاه

امیر صالحی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

18

پیش بینی خلاقیت و موفقیت تحصیلی براساس سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرخنده صالحی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

19

بررسی ارتباط یافته های سی تی اسکن با معاینات بالینی بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی

دکتر برضا رضایی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

20

بررسی ارتباط سبک زندگی با استفاده از اینترنت و پرخاشگری در افراد18 تا 35 سال  شرکت کننده  در کوهورت جوانان روانسر

دکتر علی کاظمی کریانی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

21

بررسی رابطه بین سبک زندگی با افسردگی، اضطراب و  افکار خودکشی در افراد مورد مطالعه کوهورت روانسر

فرخنده صالحی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

22

بررسی میزان تقاضای القایی در خدمات آنژیوگرافی­ عروق کرونر ارایه شده در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه

دکتر محمد روزبهانی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

23

بررسی تغییرات وضعیت شناختی بیماران ضربه مغزی در دوره حاد بهبودی پس از ضایعه

دکتر امیر شیانی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش