طرح های تحقیقاتی

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

محل آپلود

صفحه ی اول گزارش پایانی

صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی الگوی  مقاومت  آنتی بیوتیکی  باکتری‌های گرم منفی جداشده از نمونه کشت ترشحات  تنفسی  بیماران بخش ICU بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال ۹۷

دکتر محمد حسین زمانیان

در دست اجرا

2

بررسی مقایسه­ای تاثیر دو داروی پیش بیهوشی زولپیدم و متورال در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی بیمارستان طالقانی

دکتر علی غلامی

در دست اجرا 

3

ارتباط یافته­ های سی تی اسکن مغزی با شرح حال بالینی بیماران ترومایی مراجعه کننده به

 بیمارستان آیت اله طالقانی کرمانشاه

دکتر صالح صالحی ذهابی

در دست اجرا

4

بررسی مقایسه بلوک سوپراکلاویکولارتحت گایدسونوگرافی با دو روش ترکیب لیدوکایین-پتیدین ولیدوکایین -دکسمدتومیدین در بیماران تحت عمل جراحی اندام فوقانی

دکتر علی غلامی

در دست اجرا 

5

بررسی فراوانی ژن‌های مقاومتblaTEM،blaSHV ،blaVIM،blaIMP وblaKPCدر  باکتری‌های گرم منفی جداشده از   VAP در بخش‌ مراقبت‌های  ویژه بیمارستان طالقانی  کرمانشاه

دکتر محمد حسین زمانیان

انصراف از انجام طرح

6

بررسی میزان حمایت اجتماعی و رابطه ی آن با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان شهرکرمانشاه

فرخنده صالحی

در دست اجرا

7

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر انعطاف پذیری شناختی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان

سیما عیوضی

در دست اجرا

8

بررسی تاثیر افزودن منیزیم سولفات به روپیواکایین در مقایسه با افزودن ترامادول به روپیواکایین بر بی دردی بعد از عمل در بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

دکتر مریم رحمتی نژاد

در دست اجرا 

9

بررسی تاثیر  متیل فنیدیت بر حجمهای تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی در بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                              

دکتر مریم رحمتی نژاد

بازنگری مجدد

10

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی با میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان فوریت های پزشکی شهر کرمانشاه

دکتر ارسلان نادری پور

در دست اجرا 

11

بررسی اثربخشی تکنیک های روانشناختی بر کاهش وزن بیماران دیابتی

حسن بشیری

در دست اجرا

12

رابطه ی سبک شناختی تحریف شده با نگرانی بدنی و عزت نفس جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه

فاطمه دهقان

در دست اجرا 

13

بررسی ارتباط کیفیت خواب  با میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران

دکتر ارسلان نادری پور

 

14

بررسی تأثیر اجرای مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری نارساییمزمن قلبی (CHF)

علی گراوندی


15

بررسی ارتباط میزان پرتوگیری با تغییرات پارامترهای اکسیداتیو، آنزیم های کبدی و هورمونهای تیروئیدی در خون پرتوکاران شهرکرمانشاه

امیر صالحی


16

بررسی ارتباط سبک زندگی با استفاده از اینترنت و پرخاشگری در افراد18 تا 35 سال  شرکت کننده  در کوهورت جوانان روانسر

بررسی رابطه بین سبک زندگی با افسردگی، اضطراب و  افکار خودکشی در افراد مورد مطالعه کوهورت روانسر

فرخنده صالحی

17

بررسی میزان تقاضای القایی در خدمات آنژیوگرافی­ عروق کرونر ارایه شده در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه

دکتر علی کاظمی کریانی

18

پیش بینی خلاقیت و موفقیت تحصیلی براساس سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرخنده صالحی

19

بررسی ارتباط یافته های سی تی اسکن با معاینات بالینی بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی

دکتر برضا رضایی

20

بررسی تغییرات وضعیت شناختی بیماران ضربه مغزی در دوره حاد بهبودی پس از ضایعه

دکتر امیر شیانی