کارگاه های برگزار شده در سال 97

برگزاری بیش از 100 ساعت کارگاه پژوهشی از سوی کمیته تحقیقات ...

 

ردیف

عنوان کارگاه

نحوه برگزاری

(حضوری/ غیر حضوری)

تاریخ وساعت برگزاری

تعداد کل شرکت کنندگان

مدرس

 فهرست شرکت کنندگان  اسلاید کارگاه

1

ریجستری

حضوری

7/4/97

9

دکتر معصومه عباسی

 
رجستری97فهرست 
 
 رجستری پاور97

2

روش تحقیق

حضوری

14/4/97

33

دکتر مرضیه کبودی

   

3

پروپوزال نویسی

حضوری

21/4/97

17

دکتر رستم جلالی

 
پروپوزال 97فهرست
 
 پروپوزال97

4

اصول جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

حضوری

15/6/97

14

دکتر هیوا محمدی

 
اصول جستجو
 برگزاری بصورت عملی

5

پروپوزال نویسی مقدماتی

حضوری

8/9/97

17

دکتر مرضیه کبودی

 
پروپوزالمقدماتی97 
 
 پروپوزال97

6

پیگیری و چاپ مقالات

حضوری

18/9/97

30

دکتر هیوا محمدی

   برگزاری بصورت عملی

7

روش تحقیق مقدماتی

حضوری

2/10/97

20

دکتر یحیی سلیمی

   
 
 

8

مقاله نویسی

حضوری

20/10/97

13

دکتر یحیی سلیمی

 

مقاله نویسی97 فهرست  

 

مقاله نویسی

9

رفرنس نویسی

حضوری

23/10/97

32

دکتر یحیی سلیمی

   

10

آشنایی با سامانه پژوهان

حضوری

28/11/97

37

آقای فیض اله فروغی

 
پژوهان
 برگزاری بصورت عملی