کارگاه های برگزار شده در سال 97

برگزاری بیش از 100 ساعت کارگاه پژوهشی از سوی کمیته تحقیقات ...

 

ردیف

عنوان کارگاه

نحوه برگزاری

(حضوری/ غیر حضوری)

تاریخ وساعت برگزاری

فهرست و تعداد کل شرکت کنندگان

مدرس

1

ریجستری

حضوری

7/4/97

9

دکتر معصومه عباسی

2

روش تحقیق

حضوری

14/4/97

33

دکتر مرضیه کبودی

3

پروپوزال نویسی

حضوری

21/4/97

17

دکتر رستم جلالی

4

اصول جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

حضوری

15/6/97

14

دکتر هیوا محمدی

5

پروپوزال نویسی مقدماتی

حضوری

8/9/97

17

دکتر مرضیه کبودی

6

پیگیری و چاپ مقالات

حضوری

18/9/97

30

دکتر هیوا محمدی

7

روش تحقیق مقدماتی

حضوری

2/10/97

20

دکتر یحیی سلیمی

8

مقاله نویسی

حضوری

20/10/97

13

دکتر یحیی سلیمی

9

رفرنس نویسی

حضوری

23/10/97

32

دکتر یحیی سلیمی

10

آشنایی با سامانه پژوهان

حضوری

28/11/97

37

آقای فیض اله فروغی