برنامه ثبت احیا قلبی ریوی در بیمارستان امام رضا(ع)

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

ثبت احیا قلبی ریوی در بیمارستان امام رضا(ع)

2

هدف از ایجاد بانک

A.    ایجاد بانک داده های مناسب جهت پژوهش در زمینه های مرتبط با احیا بیماران
B.    ایجاد بستره مناسب برای اجرای کارآزمایی های بالینی

3

لینک بانک اطلاعاتی

ورود به سامانه

4

 گروه های کاربری

 مدیران بیمارستان -اعضای هیات علمی-دانشجویان

5

 فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت

6

 بازه زمانی ثبت داده ها

شروع از تاریخ 1-4-1398

7

 تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی

-

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز

اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها

اکسل

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی

 در حال بروز رسانی می باشد

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است.

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری

نرم افزار دیجیت

14

سیستم های امنیت اطلاعات

طبق قوانین امنیت داده ها دانشگاه ها

15

 مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

قابلیت تعریف سطوح دسترسی در سامانه وجود دارد.

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی

سامانه تحت وب می باشد.

17

 مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

azolfaghari88@gmail.com

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران  از داده ها

 ارسال ایمیل به مسئول ثبت 

19

مسوول مدیریت بانک

دکتر اکرم ذوالفقاری صدر

20

نحوه تامین منابع مالی

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه

می باشد.

 

22

آموزش و راهنمای کاربران
در مرحله طراحی می باشد