فلودیاگرام روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

فرآیند انجام مشاوره های حضوری

 

   

 فرآیند انجام مشاوره های غیر حضوری

 

 

 


 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۳۵

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir