معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 نام و نام خانوادگی         رضا خدارحمی
مدرک تحصیلی         دکترای تخصصی(Ph.D)        
رشته تحصیلی         بیوشیمی
مرتبه علمی         استاد
پست الکترونیک         rkhodarahmi@kums.ac.ir
تلفن         083-38384185
فاکس         083-38370541
آدرس    بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر رضا خدارحمی


سوابق مدیریتی

مدیریت پژوهشی دانشگاه

مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه

معاونت آموزشی-پژوهشی دانشکده داروسازی

رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی