معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 نام و نام خانوادگی         رضا خدارحمی
مدرک تحصیلی         دکترای تخصصی(Ph.D)        
رشته تحصیلی         بیوشیمی
مرتبه علمی         استاد
پست الکترونیک         rkhodarahmi@kums.ac.ir
تلفن         083-38384185
فاکس         083-38370541
آدرس    بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر خدارحمی

سوابق مدیریتی

مدیریت پژوهشی دانشگاه

مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه

معاونت آموزشی-پژوهشی دانشکده داروسازی

رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir