معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 نام و نام خانوادگی         سیروس جلیلی
مدرک تحصیلی         دکترای تخصصی(Ph.D)        
رشته تحصیلی         علوم تشریحی
مرتبه علمی         استاد
پست الکترونیک         cjalili@kums.ac.ir
تلفن         083-38384185
فاکس         083-38370541
آدرس    بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری

 

دکتر سیروس جلیلی

سوابق مدیریتی

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی

مدیر گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir