نام و نام خانوادگی         فرید نجفی
مدرک تحصیلی         دکترای تخصصی(Ph.D)        
رشته تحصیلی         اپیدمیولوژی
مرتبه علمی         استاد
پست الکترونیک         farid_n32@yahoo.com
تلفن         083-38384185
فاکس         083-38370541
آدرس    بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر نجفی