به واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آیت اله طالقانی و امام علی (ع) خوش آمدید.