پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الکترونیکی

 

 

الف) ایمیل:

ایمیل واحد  توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع):

kbtahghighat@gmail.com

 

ایمیل مشاوران علمی:

 

دکتر مهدی سلیمی:

Mehdi.salimi@kums.ac.ir

دکتر علیرضا خاتونی:

akhatony@gmail.com

دکتر احسان علیمحمدی:

Ehsan.alhmohammadi@kums.ac.ir

دکتر زینب محسنی افشار:

zeinabafshar710@gmail.com

دکتر نازنین رزازیان:

NRAZAZIAN@Gmail.com

دکتر محمدرضا توحیدی:

tohidimohamadreza@yahoo.com

 

ایمیل مشاور آمار جهت مشاوره های آماری:

 

دکتر یحیی سلیمی:

Salimiyahya@yahoo.com

دکتر بهزاد مهکی:

Behzad.mahaki@gmail.com

دکتر شهاب رضاییان: 

Shahab.rezayan@‌gmail.com

دکتر غلامرضا عبدلی:

Abdoli1354@gmail.com

 

ایمیل معاونت پژوهشی مرکز:

kbtahghighat@gmail.com

 

ب) سامانه پژوهان

ارسال پیام به آقای دکتر مهدی سلیمی یا خانم مریم جنت المکان از طریق سامانه طرح های تحقیقاتی دانشگاه (پژوهان)

 

ج) تلفن

تلفن واحد توسعه تحقیقات بالینی : 34276299-083

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir