پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الکترونیکی

 

 پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الکترونیکی

الف) ایمیل:

ایمیل واحد : btahghighat@yahoo.com

 

ایمیل مشاور آمار جهت مشاوره های آماری

دکتر شهاب رضاییان: Shahab.rezayan@‌gmail.com

دکتر غلامرضا عبدلی:Abdoli1354@gmail.com

 

ایمیل مشاور علمی (پروفسور علیرضا خاتونی): akhatony@gmail.com

ایمیل کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی( مریم جنت المکان): mjanat135@yahoo.com

 

ب) سامانه پژوهان

ارسال پیام به مریم جنت المکان از طریق سامانه طرح های تحقیقاتی دانشگاه (پژوهان)

 

ج) تلفن

تلفن واحد توسعه تحقیقات بالینی : 24276299-083