معرفی واحد

 

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی دانشگاه

دکتر فرید نجفی

شماره تلفن معاونت پژوهشی

08338384185

اطلاعات بیمارستان

نام و نام خانوادگی رئیس بیمارستان

1-دکتر خسرو فرهادی رئیس بیمارستان آیت ا...طالقانی

2-دکتر جواد عظیمی وقار رئیس بیمارستان امام علی(ع)

آخرین مدرک تحصیلی و درجه علمی رئیس بیمارستان

1-متخصص بیهوشی عضو هیات علمی-دانشیار

2-دکتر جواد عظیمی وقار متخصص قلب- استادیار

عناوین رشته های تخصصی بیمارستان ( نام ببرید)

بیمارستان طالقانی:گروه اصلی ارتوپدی-جراحی مغز و اعصاب-طب اورژانس

بصورت روتیشن جراحی عمومی-داخلی-رادیولوژی-بیهوشی

امام علی(ع): قلب و عروق

عناوین رشته های فوق تخصصی بیمارستان( نام ببرید)

بیمارستان طالقانی:آنکولوژی-ترمیمی-ریه

بیمارستان امام علی(ع): جراحی قلب و عروق

عناوین رشته های دستیاری ( نام ببرید)

بیمارستان طالقانی:ارتوپدی-جراحی مغز و اعصاب-طب اورژانس

بیمارستان امام علی(ع): قلب و عروق

عناوین مراکز تحقیقاتی بیمارستان ( نام ببرید)

مرکز تحقیقات قلب بیمارستان امام علی(ع)

تعداد اعضا هیات علمی شاغل در بیمارستان

فوق تخصص/ فلوشیپ بالینی

بیمارستان طالقانی: 6 نفر

بیمارستان امام علی(ع): 12 نفر

تخصص بالینی

بیمارستان طالقانی:41 نفر

بیمارستان امام علی(ع): 4 نفر

PhD

بیمارستان طالقانی:1 نفر

سایر مقاطع

کارشناسی ارشد:1 نفر

اطلاعات واحد

نام و نام خانوادگی رئیس واحد

دکتر خسرو فرهادی

سال تصویب راه‌اندازی واحد از طرف معاونت تحقیقات  وفناوری وزارت بهداشت

1394

آخرین مدرک تحصیلی و درجه علمی رئیس واحد

تخصص بیهوشی-دانشیار

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول واحد

فرخنده صالحی

شماره تلفن مستقیم  واحد

09187236206

آدرس پست الکترونیکی واحد یا رئیس واحد

Crdu.taleghani@gmail.com

 

اعضای شورای پژوهشی

 

فضای فیزیکی واحد

 

محل قرار گرفتن واحد

فضای فیزیکی

متراژ   (متر مربع)

امکانات زیرساختی

بیمارستان امام علی(ع)

فضای فیزیکی واحد در بدو تاسیس

24 متر مربع

یک دستگاه کامپیوتر

بیمارستان آیت ا...طالقانی-طبقه زیر زمین-واحد آموزش

توسعه فضای فیزیکی در اختیار واحد در سال 1396

56 متر مربع

دو دستگاه کامپیوتر-یک دستگاه اسکنر-یک دستگاه پرینتر

بیمارستان آیت ا...طالقانی-طبقه بالای اورژانس-اتاق 3

توسعه فضای فیزیکی در اختیار واحد در سال 97

80 متر مربع

4 دستگاه کامپیوتر-دو دستگاه پرینتر- یک دستگاه اسکنر

بیمارستان آیت ا..طالقانی-درمانگاه- معاونت پژوهشی- واحد توسعه تحقیقات بالینی

توسعه فضای فیزیکی در اختیار واحد در سال98

100 متر

راه اندازی اتاق رجستری و تجهیز آن با یک میز کنفرانس و 8 صندلی گردان و 5 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر و یک دستگاه لپ تاپ- راه اندازی محل جدید واحد- اتاق معاون پژوهشی-4دستگاه کامپیوتر- دودستگاه پرینتر-یک میز کنفرانس و8 صندلی گردان

 

تصاویر واحد