حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

بنا به ابلاغیه شماره 506/د/700 مورخ 1391/02/16 معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی درج تقدیر و تشکر در کلیه مقالات و گزارش پایانی طرح ها و پایان نامه هایی که از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان استفاده نموده اند الزامی می باشد.

متن تقدیر و تشکر در مقالات انگلیسی و فارسی و نیز کتابچه ها "

 


 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir