ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری

وضعیت

 محل آپلود صفحه اول گزارش پایانی

صفحه اول تقدیر و تشکر

1

یافته های رادیولوژیک در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله طالقانی در سال 1397

دکتر سالار خالدیان

تایید شده

 

2

بررسی یافته های سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران ترومایی

دکتر علی غلامی

تایید شده

 

3

رابطه سبک های دلبستگی و شادکامی در سالمندان: نقش میانجی سبک های خاطره پردازی

دکتر پریسا جانجانی

تایید شده

 

4

مروری بر یافته های بالینی و عوارض مغزی ایجاد شده در کودکان مبتلا به کووید 19

دکتر سالار خالدیان

تایید شده