مقالات چاپ شده در سال 1401

 ردیف  عنوان مقاله تاریخ چاپ  نوع مقاله  وابستگی   نوع نمایه  فایل مقاله
 1  Relationship Between Spiritual Health and Happiness Among the Students of Health Sciences in Guilan University of Medical Sciences 1401/01/12   Original Article  Affiliation ISI  دانلود 
 2  Give yourself a break: Self-compassion mediates insecure attachment and divorce maladjustment among Iranian women 1401/01/15  Original Article  Affiliation  ISI دانلود
3  Hsa-miR-19b-3p and Hsa-miR-23b-3P are the candidate biomarkers for Bipolar Disorder  1401/03/14  Original Article Both Affiliation & Acknowledgment  Scopus
دانلود 
4 Evaluate the effect of Electroconvulsive therapy in treatment of children with depression: a systematic review and meta-analysis   1401/03/16  systematic review  Affiliation  Scopus دانلود 
5  A survey of statistical methods for inequalities in access to healthcare - Kermanshah in West Iran 1401/05/05 Original Article Affiliation ISI دانلود
6  Developing Graph Convolutional Networks and Mutual Information for Arrhythmic Diagnosis Based on Multichannel ECG Signals

1401/06/10   Original Article Affiliation   ISI دانلود 
7  Demographic, clinical, and laboratory findings of mushroom-poisoned patients in Kermanshah province, west of Iran 1401/07/04  Original Article   Affiliation  ISI دانلود 
8   Nitrite enhanced detection from saliva by simple geometrical modifications of paperbased micromixers  1401/07/20 Original Article 
  Affiliation   ISI  دانلود 
9  A Survey of Human Papillomavirus and Epstein-Barr virus Immunohistochemical Status in Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) 1401/08/05  Original Article    Affiliation pubmed  دانلود 
10  Evaluation of blood lead levels in opium addicts and healthy control group using novel deep eutectic solvent based dispersive liquidliquid microextraction followed by GFAAS

 1401/08/16 Original Article   Affiliation Scopus   دانلود