برنامه ثبت خطاهای پزشکی

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

ثبت خطاهای پزشکی

2

هدف از ایجاد بانک

1-       راه اندازی و ایجاد نظام ثبت خطاهای بالینی

2-       شناسایی بیمارانی که متحمل خطاهای بالینی و پزشکی شده اند

3-       جمع آوری داده‌های دموگرافیک و بالینی بیماران دچار به خطاهای بالینی

4-       حفظ و حمایت از حقوق بیماران

5-       حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرفه‌های پزشکی

6-       توسعه و ارتقاء تحقیقات آتی در زمینه خطاهای پزشکی و بالینی

7-       برنامه‌ریزی در جهت کاهش بروز خطاهای بالینی و پزشکی ایجاد شده و کاهش میزان مرگ‌میرهای ناشی از خطاهای بالینی

 

3

لینک بانک اطلاعاتی

آدرس سامانه ثبت

4

گروه های کاربری

 

5

فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت

6

بازه زمانی ثبت داده ها

شروع از تاریخ 1-8-1398

7

تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی

 

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز

اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها

براساس فایل Excel، SPSS، STATA

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی

در حال بروز رسانی می باشد.

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است.

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری

با توجه به اطلاعات مرتبط با رجستری وجود دارد.

14

سیستم های امنیت اطلاعات

طبق ضوابط IT دانشگاه

15

مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی

ایمیل مسئول ثبت(دکتر محمدباقر حیدری)

17

مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

ایمیل مسئول ثبت(دکتر محمدباقر حیدری)

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران از داده ها

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

19

مسوول مدیریت بانک

دکتر محمدباقر حیدری

20

نحوه تامین منابع مالی

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه می باشد.

22

آموزش و راهنمای کاربران

در مرحله طراحی می باشد