اهم فعالیت های معاونت تحقیقات

معاونت تحقیقات و فناوری در راستای بستر سازی، توسعه و تعمیق پژوهش، فناوری و اطلاع رسانی پزشکی با بهره گیری از منابع موجود در سه مجموعه مدیریتی توسعه و ارزیابی تحقیقات، توسعه فناوری سلامت و مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعات در زمینه های زیر فعالیت می نماید تا در افزایش تولیدات علمی، تولید ثروت و پیشبرد اقتصاد دانش بنیان ایفای نقش نماید.
-    سیاستگذاریهای کلان در حیطه های پژوهش، فناوری و ... با عنایت به اسناد بالادستی
-    تاسیس و توسعه مراکز تحقیقاتی
-    تصویب طرحهای تحقیقاتی و نظارت بر اجرای آنها
-    توانمندسازی اعضای هیأت علمی و محققین پژوهشی و فناوری
-    اعزام اعضای هیأت علمی به دوره های فرصت مطالعاتی و کنگره های خارج از کشور
-    تالیف کتاب و تاسیس، توسعه و تقویت مجلات علمی پژوهشی دانشگاه
-    تشویق پژوهشگران و فناوران
-    ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری
-    زمینه سازی در جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات
-    تعامل مستقیم دانشگاه با صنعت و ایجاد اشتغال برای افراد متخصص و خلاق
-    ایجاد امکان بهره مندی فناوران و اعضای هیأت علمی از تجهیزات، فضای فیزیکی مناسب و مشاوره های تخصصی جهت ساماندهی فعالیت های فناورانه و ورود به بازار
-    کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های لازم
-    تصویب طرحهای فناوری
-    انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی تخصصی چاپی و الکترونیک
-    آموزش کاربران (اعضای هیأت علمی – دانشجویان – کارکنان) جهت دسترسی بهتر و استفاده از منابع اطلاعاتی
-    ارائه خدمات گزینشی (SDI) جهت اعضای هیأت علمی از طریق پست الکترونیک
-    تهیه گزارشات مربوط به علم سنجی و تولیدات علمی دانشگاه از پایگاههای معتبر ISIو Scopus