طرحهای تحقیقاتی تصویب شده در سال 1397

ردیف

عنوان طرح

مجری و همکاران

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت اجرا-ماه

ماهیت

1

مقایسه میزان عود و عوارض پس از عمل بین روش های جراحی باز و لاپاراسکوپی ترمیم فتق شکمی(ventral hernia)

بهنام رضا مخصوصی، سارا محمدی

1397/08/21

11

طرح پ‍‍ژوهشی هیات علمی

2

تعیین میزان و علل کسورات دارویی در بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه در سال 1397

بهنام رضا مخصوصی، نسیم امیری

1397/12/22

8

طرح پ‍‍ژوهشی هیات علمی

3

بررسی اثر گیاه پاغازه بر روی زخم بستر بیماران م. آ.د امام خمینی(ره)-کرمانشاه

حسین امیری، ندا شهبازی

1397/10/12

12

طرح پژوهشی غیر هیات علمی

4

بررسی فراوانی عوامل مرتبط با ابتلاء به مسمومیت با اپیوم در اطفال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در سال 97-1396

سیمین قینی، منصور رضایی، احمد سوری

1397/12/17

12

پایان نامه

5

تعیین مقادیر فلزات سنگین در چای عرضه شده در بازارچه مرزی شهر جوانرود در سال 1397

تورج احمدی جویباری، نظیر فتاحی

1397/11/12

6

طرح پ‍‍ژوهشی هیات علمی

6

تبدیل داده های موجود در بخش سوختگی و عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) به مقالات قابل انتشار در ISI

تورج احمدی جویباری، فاطمه حسینی

1397/07/30

12

گرنت دعوت به همکاری پژوهشیار

7

تبدیل داده های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)در قالب مقالات معتبر

تورج احمدی جویباری، زهرا شااحمدی

1397/07/03

12

گرنت دعوت به همکاری پژوهشیار

8

بررسی میزان آگاهی،عملکرد و نگرش والدین کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب از بهداشت دهان و دندان فرزندانشان

هومن داریوشی، منصور رضایی، اکبر خالصه

1397/06/05

12

پایان نامه

9

بررسی شیوع و ویژگی های کودکان هایپوتیروئیدی مبتلا به آژنزی تشخیص داده شده در بیمارستان محمدکرمانشاهی در سال های 96-1395

محمود قاسمی، علیرضا جمشیدی

1397/04/25

12

پایان نامه

10

شیوع HBsAg در کارکنان بهداشتی کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی و خاورمیانه: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز

مهران بابانژاد، ندا ایزدی

1397/07/23

9

طرح پژوهشی غیر هیات علمی

11

بررسی فراوانی عوامل همراهی کننده مننژیت درکودکان مبتلا به تشنج مراجعه کننده به بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهیطی سالهای 96-1395

مصطفی صدیقی، نسرین فولادوند

1397/07/02

1397/08/09

12

پایان نامه

12

بررسی فراوانی مواجهه با دود ناشی از استعمال دخانیات در کودکان مبتلا به تب تشنج مراجعه کننده به بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در سال های 96-1395

مصطفی صدیقی، پرستو سوری

1397/07/02

1397/09/07

12

پایان نامه

13

بررسی مقایسه ای تاثیر دهانشویه‌ی عصاره بابونه و نرمال سالین برپیشگیری از بروز موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به لوسمی

محمد رضا گلپایگانی، نسرین قنبری

1397/06/20

10

طرح پ‍‍ژوهشی هیات علمی

14

بررسی رابطه ی علائم تجزیه ای، سابقه کودک ازاری و اختلالات روانپزشکی در افراد متقاضی جراحی زیبائی مراجعه کننده به بیمارستان های کرمانشاه درشش ماه اول سال1396

جلال شاکری، فاطمه ابراهیمی

1397/01/24

1397/09/07

12

پایان نامه