لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

 

لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)

ایجاد امکان دسترسی Online به سایت های مختلف مرتبط با حیطه پژوهش جهت استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی

همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی جهت تدوین و رفع مشکلات مربوط به طرح های تحقیقاتی واحد

همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی جهت انجام و رفع مشکلات مربوط به نرم افزار های کامپیوتری مربوط به طرح های تحقیقاتی

آموزش کار با سامانه پژوهان (سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی)

همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی جهت مشاوره در امور مربوط به نگارش و ویرایش مقالات علمی به زبان فارسی و انگلیسی

همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی جهت دسترسی و راهنمایی استفاده از بانک های اطلاعاتی بین المللی و داخلی

همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی جهت استفاده از نرم افزارهای آماری و نرم افزار مدیریت منابع اطلاعاتی

برگزاری کارگاه های پژوهشی برای کلیه دانشجویان پزشکی

همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی جهت مشاوره در تخصص های آمار و اپیدمیولوژی برای تحلیل داده ها

همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی جهت استناد صحیح به مقالات مرتبط با نرم افزارهای مدیریت اطلاعات داده ای

همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی در مورد چگونگی ارسال، اصلاح نظرات بعد از داوری، پذیرش و در نهایت چاپ مقالات علمی

همکاری با اعضای هیات علمی و دانشجویان پزشکی جهت معرفی مجلات معتبر

طراحی بانک اطلاعاتی پژوهشی جهت سرعت بخشیدن به فعالیتهای پژوهشی و استفاده هر چه بهتر از اطلاعات ثبت شده ثبت شده بیماران

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir