لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

 

 

مشاوره مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

آموزش کار با سامانه پژوهان(سامانه مدیریت طرح های تحقیقاتی دانشگاه)

آموزش جستجوی منابع

آموزش نرم افزارها (CMA-SPSS-EndNote و ...)

برگزاری کارگاه های پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی

مشاوره در خصوص ایجاد بانک های اطلاعاتی

مشاوره اپیدمیولوژی و متدولوژی

مشاوره  در خصوص تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی

مشاوره  آمار و آنالیز داده ها

مشاوره پروپوزال نویسی

مشاوره  رفرنس نویسی