لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

 

 

 

*   مشاوره درمورد ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

*   مشاوره در زمینه مقاله نویسی

*   مشاوره در زمینه سامانه پژوهان

*   مشاوره در زمنه جستجوی منابع

*   مشاوره در مورد آموزش نرم افزار Spss، EndNote ،.. ,Maxqda

*   مشاوره در زمینه جمع آوری داده ها

*   مشاوره در زمینه امور کامپیوتری

*   مشاوره در زمینه آمار وآنالیزداده‌ها

*   مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی

*   مشاوره در نحوه پروپوزال نویسی

*   مشاوره در نحوه رفرنس نویسی

*   مشاوره در زمینه اپیدمیولوژِی و متدولوژی

*   انجام کلیه مکاتبات اداری در زمینه پژوهش

*   برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها و هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت جلسه

*   برگزاری کارگاهها و کلاسهای پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی از جمله : مقاله نویسی ، روش تحقیق ، END NOTE و .........

-     

-