دفتر معاونت تحقیقات و فناوری
مسئول دفتر: اکرم سلیمانی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
تلفن:38376967-083
پست الکترونیک: akram.soleimani@kums.ac.ir

شرح وظایف:
پیگیری امور ارجاعی از معاون محترم و ارائه گزارش های لازم به ایشان
تهیه گزارش و ارسال به حوزه های مختلف بر حسب ضرورت
آماده کردن نامه های مربوط به هیات امنا – شورای دانشگاه و هیات رییسه
هماهنگی کردن جهت برگزاری جلسات شورای مدیران، کمیته مشترک آموزش و پژوهش و ...
هماهنگی جهت حضور نمایندگان وزارت متبوع و برگزاری جلسات مربوطه
تهیه نامه ها و مکاتبات مربوط به معاون محترم

سایر مسئولیت ها:
مسئول امور عمومی معاونت
مسئول پایش برنامه عملیاتی معاونت
نماینده معاونت در کمیته بهره وری دانشگاه
دبیر کمیته مشترک آموزش و پژوهش

  


نام و نام خانوادگی: مهوش غلامی

متصدی امور دفتری و مسئول دبیرخانه محرمانه
تلفن تماس:38384185