پایان نامه ها

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

محل اپلود

صفحه اول پایان نامه

صفحه تقدیر و تشکر

 1

 

بررسی

 مقایسه‌ای سطح بیلی سرم و کپیلری روبین در نوزادان مبتلا به ایکتر بستری شده در بیمارستان محمد کرمانشاهی

 

شکیبا حیاتی

 

دکتر سیمین قینی

 درحال اجرا

 

 2

 

برررسی سطح سرمی ویتامین D و برخی فاکتورهای مؤثر بر آن در کودکان 2-12 سال

 

معصومه عبدالحسینی و شبنم ستاری

 

دکتر میترا همتی

 در حال اجرا

 

 3

 

بررسی تأثیر درمان عفونت هلیکو باکتری در بهبود بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک

 

مریم تبوراک

 

دکتر سید حمیدرضا مرتضوی

 در حال اجرا

 

 4

 

بررسی میزان شیوع انواع سرطان در کودکان بستری شده در بخش انکولوژی بیمارستان‌های استان کرمانشاه

 

سمانه سلیمانی

 

دکتر گلپایگانی

 در حال اجرا

 

 5

 

بررسی نحوه نگارش و عملکرد پزشکان عمومی و متخصص اطفال در خصوص غربالگری تکامل در شهر کرمانشاه سال 1394

 

مریم عبدالعظیمی

 

دکتر مصطفی صدیقی

 در حال اجرا

 

 6

 

بررسی الگوی ایمنوفنوتایپ و سایتوژنتیک کودکان مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد(ALL) مراجعه کننده به بیمارستان محمد کرمانشاهی در سالهای 88 تا 93

 

احسان کاظمی

 

دکتر گلپایگانی

 در حال اجرا

 

 7

 

بررسی مقایسه ای آستانه ی بویایی قبل و بعد از جراحی آدنوتونسیلکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  دکتر محمد کرمانشاهی از تیرماه 1393 تا آذر ماه 1393

 عثمان محمد کریم

 دکتر سمیره فرشچی

 در حال اجرا