مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد در سال 1402

ردیف تاریخ جلسه شورای پژوهشی  تعداد پایان نامه های مطرح شدهتعداد موارد رد شده    صورتجلسه و مصوبه شورا  
 1 1402/01/284 1مشاهده
 21402/02/304-مشاهده
 3  1402/03/29 4  1 مشاهده 
 4 1402/05/284-مشاهده
51402/07/17  4 مشاهده 
 61402/07/30  مشاهده 
 71402/09/21 4مشاهده
 81402/11/10 مشاهده 
 91402/12/15 مشاهده 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰:۲۴

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir