دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی / واحدهای توسعه تحقیقات بالینی / بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی
covid19

موردی برای نمایش وجود ندارد.

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir