کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1402

 ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری  زمان برگزاری  نحوه برگزاری مدرس  گروه های هدفتعداد/ اسامی شرکت کنندگان فایل ارائه 
 1 پروپوزال نویسی 4 تیر 12- 14 حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی دکتر منصور رضایی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل44 دانلود
 2 اصول مقاله نویسی 25 تیر 11- 13 حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی دکتر منصور رضایی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل35 دانلود
 3انواع مطالعات پژوهشی 19 شهریور  12-14حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی دکتر افشین الماسی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 22دانلود 
 4 انواع مطالعات مروری
 23 آبان
10-12
حضوری/ سالن ورکشاپ بیمارستان فارابی
 دکتر رویا صفری
 اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
16
دانلود
5  روش تحقیق کمی 28 آذر 10-12 حضوری/ سالن ورکشاپ بیمارستان فارابیدکتر افشین الماسی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  27دانلود 
6 پزشکی مبتنی بر شواهد19 دی 10-12  حضوری/ سالن ورکشاپ بیمارستان فارابی دکتر مهدی مرادی نظر  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 24دانلود  
7 آشنایی با آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی  
24 دی  12-14حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی  خانم ثریا قاسمی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 12 دانلود 
 8 نحوه داوری طرح های تحقیقاتی23 دی 12-14 حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی دکتر فرهاد سالاری  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 13دانلود  
 9 گزارش موردی (Case Report) از تدوین تا نگارش8 بهمن  9-11 حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی دکتر مهدی مرادی نظر  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  36دانلود  
10  تفاوت معنی داری آماری و بالینی 13 اسفند 9-11  حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی  دکتر مهدی مرادی نظر   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 35دانلود 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir