کارگاه های سال 99

تقویم کارگاه های واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) در سال 1399

 عنوان کارگاه
 تاریخ برگزاری
 زمان و محل برگزاری
نحوه برگزاری
 مدرس  گروه های هدف
 تعداد کل شرکت کنندگان
وضعیت
اسلاید/فیلم کارگاه
Spss مقدماتی (آمار توصیفی)

1399/3/10

 شنبه

کلاس A

ساعت

10-14

 حضوری دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 10 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

فایل اسامی

برنامه 

Spss  (آمار تحلیلی)

1399/3/17

شنبه

کلاس A

ساعت 13-11

حضوری
دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 11 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

فایل اسامی

برنامه

Spss  (آمار تحلیلی)

1399/3/24

شنبه

کلاس A

ساعت 13-11

حضوری
دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 7 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

فایل اسامی

برنامه

Spss  (آمار تحلیلی)

1399/4/1

یکشنبه

کلاس A

ساعت

11-13

 حضوری دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 5 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

فایل اسامی

برنامه

آشنایی با سامانه پژوهان

1399/4/15

یکشنبه

کلاس A

ساعت 13-10

حضوری
 فیض اله فروغی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 15 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

برنامه

روش تحقیق مطالعات کمی (جلسه اول)

1399/4/22

یکشنبه

کلاس A

ساعت 14-10

 حضوری

دکتر غلامرضا عبدلی

دکتر شهاب رضاییان

  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 10
برگزار شد

دانلود فایل ارائه

فایل اسامی

برنامه

روش تحقیق مطالعات کمی (جلسه دوم)

1399/4/25

چهارشنبه

کلاس A

ساعت 14-10

حضوری
دکتر غلامرضا عبدلی

دکتر شهاب رضاییان

  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 14 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

 برنامه

پروپوزال نویسی (جلسه اول)

 1399/5/1

چهارشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

حضوری
دکتر علیرضا خاتونی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 15
برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

 برنامه

پروپوزال نویسی (جلسه دوم)

1399/5/5

یکشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

حضوری
دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 12 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

 برنامه

سامانه نوپا(نظام نوین اطلاعات پژوهشی)

1399/5/12

یکشنبه

مجازی

ساعت 13-11

مجازی
 شهاب چهری
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 16 برگزار شد

فایل ارائه کارگاه

دانلود فیلم کارگاه

فایل اسامی

برنامه

آشنایی با پایگاه های Clinical key

1399/5/15

چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-11

 مجازی شهاب چهری   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 16 برگزار شد

دانلود فايل ارائه

 فایل اسامی

برنامه

آشنایی با پایگاه Pubmed

  1399/5/26

 یکشنبه

مجازی

ساعت 13-11

 مجازی  دکتر علیرضا خاتونی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 32 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

برنامه

اخلاق در پژوهش

1399/6/2

 یکشنبه

 مجازی

ساعت 13-11

مجازی 
 دکتر علی سروش
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 54 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

برنامه 

تازه های تشخیصی و درمانی در کرونا

 1399/6/12

 چهارشنبه

 مجازی

ساعت 13-11

مجازی 
دکتر سیاوش وزیری
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
43 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

برنامه

آشنایی با سامانه دیجیت

 1399/6/13

 پنجشنبه

مجازی

ساعت 11-9

 مجازی مهندس یزدان رضایی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 44 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه

اصول مقاله نویسی

1399/6/16

 یکشنبه

  مجازی

ساعت 13-11

مجازی 
دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 117 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه

آشنایی با پایگاه Scopus

1399/6/19

 چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-11

 مجازی دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 72 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه 

آشنایی با پایگاه Web of Science

1399/6/23

 یکشنبه

مجازی

ساعت 13-11

مجازی 
 دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
72 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

 برنامه

حاملگی و COVID-19 و راه های پیشگیری از آن

1399/6/25

 سه شنبه

مجازی

ساعت 12-10

مجازی 
دکتر نسرین جلیلیان
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 
70 برگزار شد

دانلود فایل ارائه 

  

شناسایی مجلات معتبر و غیرمعتبر

1399/6/26

 چهارشنبه

 مجازی

ساعت 13-11

مجازی 
دکتر علیرضاعبدی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 106 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه 

همه گیری کرونا ویروس 2019 و بهداشت روانی

1399/6/31

 دوشنبه

مجازی

ساعت 13-12

 
مجازی 
دکتر وحید فرنیا
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
48
برگزار شد

دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه

مدیریت منابع علمی با EndNote

1399/7/2

 چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-11

 مجازی دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 79 برگزار شد

 دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه

پلاژیاریسم و سرقت ادبی

1399/7/9

 چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-11

مجازی
دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 88 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه

وبینار مشترک با دانشگاه رازی با موضوع:

سبک زندگی سالم

 1399/7/6

 سه شنبه

 

مجازی

ساعت 12-10

 مجازی   دکتر علی سروش   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
61 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

برنامه

   

آشنایی با نرم افزار CMA

1399/8/7

 چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-10

 مجازی

دکتر شهاب رضاییان

  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 61 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه

استرداد مقالات علل، عواقب، راه های پیشگیری

1399/8/12

 دوشنبه


مجازی

ساعت 12-10

 مجازی دکتر علیرضا خاتونی
اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
40 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه

مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند، متاآنالیز و طراحی سوال پژوهشی

(جلسه اول)

1399/8/27

 سه شنبه

مجازی

ساعت 12-10

مجازی
 دکتر رویا صفری
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 100 برگزار شد

دانلود فایل ارائه 1

دانلود فایل ارائه2

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه

مروری بر علائم بالینی، درگیری های ریوی، stage بندی و نحوه درمان بیماران کرونایی

1399/8/29

 پنجشنبه

مجازی

ساعت 13-11

 
 مجازی

دکتر سید وحید جاسمی

دکتر فرود شهبازی

اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
47 برگزار شد

فایل ارائه دکتر جاسمی

فایل ارائه دکترشهبازی

فیلم ارائه دکتر جاسمی

فیلم ارائه دکتر شهبازی

 فایل اسامی

برنامه 

تجویز و مصرف اصولی داروی رمدسیویر (Remdesivir) در بیماران کرونایی

1399/8/30

 جمعه

مجازی

ساعت 12-11

 
 مجازی  دکتر فرود شهبازی
اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
45 برگزار شد

دانلود  فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 فایل اسامی

برنامه 

مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز (جلسه دوم)

1399/9/5

 چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-11

مجازی
دکتر فاطمه رجعتی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  63
 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

برنامه

 مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز (جلسه سوم)

1399/9/11

 سه شنبه

مجازی

ساعت 13-11
مجازی   دکتر فاطمه حیدرپور   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 68  برگزار شد 

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

برنامه

 مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز (جلسه چهارم)

1399/9/18

 سه شنبه
 مجازی

ساعت 13-11

مجازی  دکتر شهاب رضائیان  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  72  برگزار شد 

دانلود فایل ارائه

فایل کمکی

 فایل اسامی

برنامه 

 مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز (جلسه پنجم)

1399/9/26

 چهارشنبه

مجازی

ساعت 12-9
مجازی  دکتر یحیی سلیمی، دکتر شایان مصطفایی  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  64   برگزار شد

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

برنامه

 مقدمه ای بر مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز (جلسه ششم)

1399/10/16

 سه شنبه
 مجازی

ساعت 12-10

مجازی  دکتر یحیی سلیمی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  58  برگزار شد 

دانلود فال ارائه

 فایل اسامی

برنامه 

سلامت معنوی در همه گیری کرونا

 1399/11/1

چهارشنبه

 مجازی

ساعت 13-11

مجازی   دکتر مهوش کهریزی، مریم جنت المکان   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  100  برگزار شد 

دانلود فایل ارائه

 فایل اسامی

برنامه

مراقبت های ویژه در بیماران کرونایی

1399/11/8

چهارشنبه 
 مجازی
ساعت 13-11
مجازی  دکتر حسینعلی کریم پور، دکتر محمدجواد نادرسپاهی، دکتر مریم رحمتی نژاد و دکتر الهام سیاه کمری   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  50 برگزار شد 

فایل ارائه دکتر سیاه کمری،

فایل ارائه دکتر رحمتی نژاد

فایل اسامی

برنامه

 پزشک پژوهشگر  1399/11/23

پنجشنبه

 مجازی
ساعت 13-11
مجازی  دکتر علیرضا خاتونی، مریم جنت المکان   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  55 برگزار شد 

 دانلود  فایل ارائه

برنامه

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir