برنامه ثبت داده ‏های مسمومیت در بیمارستان امام خمینی (ره)

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

نظام ثبت داده ‏های مسمومیت عمدی در واحد آموزشی- درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)

2

هدف از ایجاد بانک

ثبت و ایجاد سیستم ثبت یکپارچه‏ ی الکترونیک اطلاعات بالینی و آزمایشگاهی بیماران- گرد آوری اطلاعات در زمینه سیر بیماری، علل و نحوه درمان بیماران-ایجاد زمینه مطالعاتی و پژوهشی

3

لینک بانک اطلاعاتی

مشاهده و ورود به سامانه

4

گروه های کاربری

معاونت درمان-مدیران بیمارستان-اعضای هیات علمی-دانشجویان 

5

فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت

6

بازه زمانی ثبت داده ها

شروع از تاریخ 14-5-1399

7

تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی

دارای فرم رضایت آگاهانه

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز- اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها

بر اساس فایلExcel،SPSS،STATA

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی

در حال بروز رسانی می باشد

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است.

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری

با توجه به اطلاعات مرتبط با ریجستری وجود دارد.

14

سیستم های امنیت اطلاعات

طبق ضوابطITدانشگاه

15

مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی

 m.moradinazar@gmail.com

17

مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

ارسال ایمیل به مسئول ثبت

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران  از داده ها

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

19

مسوول مدیریت بانک

دکتر مهدی مرادی نظر

20

نحوه تامین منابع مالی

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه می باشد.

22

آموزش و راهنمای کاربران

در مرحله طراحی می باشد.