همایش های داخلی

ردیف

عنوان مقاله رائه شده در کنگره

عنوان کنگره

تارخ و محل برگزاری

ارائه دهنده مقاله

محل آپلود خلاصه مقاله

 1

 

New dual –modality Nanoparticle probes for liver Imaging

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان 19 و 20 اردیبهشت ماه 97

 

دکتر صالح صالحی ذهابی

 
چکیده 


 

2

 

Quality of life in stroke patients and

their cargivers

سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی همدان

12 و 13 مهرماه 97

 

فرخنده صالحی

 
چکیده 1

 3

 

 

Safety in chemotherapy patients

 The 5th International, 8th National Congress on Stem Celland Annual Nursing Congerss on Hematopoietic Stem Cell Transplantation

 

 

فرزانه سلیمانیان

 

 

 4

 

تاثیر شیمی درمانی و رادیوتراپی بر عملکرد جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

27 الی 29 آبان 97 

 

فرخنده صالحی

 
مقاله