برنامه ثبت فشار خون

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

ثبت فشار خون در مراجعین بیمارستان امام علی(ع)

2

هدف از ایجاد بانک

 

تعیین فراوانی  موارد اگاهی به وجود   فشار خون بر حسب جنس

تعیین فراوانی موارد اگاهی به وجود  فشار خون بر حسب سن

تعیین فراوانی موارد اگاهی به وجود  فشار خون در بیماران دیابتی

تعیین فراوانی موارد اگاهی به وجود  فشار خون در افراد سیگاری

تعیین فراوانی موارد اگاهی به وجود  فشار خون در برحسب  BMI

تعیین فراوانی موارد اگاهی به وجود  فشار خون در برحسب تعدادبستری در بیمارستان

تعیین فراوانی موارد اگاهی به وجود  فشار خون در برحسب انفارکتوس میوکارد

تعیین فراوانی موارد اگاهی به وجود  فشار خون در برحسب حوادث مغزی (CVA,TIA)

تعیین فراوانی  موارد تحت درمان  فشار خون بر حسب جنس

.....

 

3

لینک بانک اطلاعاتی

آدرس سامانه ثبت

4

گروه های کاربری

 

5

فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت

6

بازه زمانی ثبت داده ها

شروع از تاریخ 1-8-1398

7

تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی

 

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز

اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها

براساس فایل Excel، SPSS، STATA

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی

در حال بروز رسانی می باشد.

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است.

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری

با توجه به اطلاعات مرتبط با رجستری وجود دارد.

14

سیستم های امنیت اطلاعات

طبق ضوابط IT دانشگاه

15

مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی

ایمیل مسئول ثبت(دکتر رضا حیدری مقدم)

17

مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

ایمیل مسئول ثبت(دکتر رضا حیدری مقدم)

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران از داده ها

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

19

مسوول مدیریت بانک

دکتررضا حیدری مقدم

20

نحوه تامین منابع مالی

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه می باشد.

22

آموزش و راهنمای کاربران

در مرحله طراحی می باشد