مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالینی  به شرح ذیل است :

 مشاوره آمار و اپیدمیولوژی

این  واحد  با استفاده از اعضاء محترم هیأت علمی و متخصصین آمار و اپیدمیولوژی، آمادگی دارد که در ابتدای شروع تحقیق با تعیین حجم نمونه لازم به محققین و سپس با ورود اطلاعات و انجام آزمون آماری مناسب آنها را در تجزیه و تحلیل نتایج آماری یاری کند. تعیین نوع مطالعه و میزان شیوع از خدمات مشاورین اپیدمیولوژی است.

مشاوره مقاله نویسی

ویرایش و تصحیح گام به گام مقالات ( انگلیسی و فارسی)، آموزش و مشاوره حضوری مقاله نویسی، راهنمایی و ارسال مقالات به ژورنالهای معتبر.

مشاوره طراحی پژوهش و تهیه پروپوزال طرحهای تحقیقاتی

این واحد با ارائه مشاوره در زمینه تعیین اهداف، فرضیات، نوع مطالعه، متغیرها، روش انتخاب نمونه و تنظیم پرسشنامه، اساتید و محققین گرامی را در جهت طراحی مطالعه و نگارش طرح تحقیقاتی یاری می کند.

 

 به طور کلی لیست خدمات قابل مشاوره ای و تحقیقاتی این واحد به صورت زیر ارائه می گردد :

ü      مشاوره در نحوه تهیه طرح های تحقیقاتی

ü      مشاوره در مورد ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

ü      مشاوره در زمینه مقاله نویسی

ü      مشاوره در زمینه سامانه پژوهان

ü      مشاوره در زمینه جستجوی منابع

ü      مشاوره در نحوه پروپوزال نویسی

ü      مشاوره در مورد آموزش نرم افزار SPSS، EndNote ،.. .

ü     مشاوره در زمینه اپیدمیولوژِی و متدولوژی

ü      مشاوره  در زمینه جمع آوری داده ها

ü      مشاوره در زمینه امور کامپیوتری

ü      مشاوره  در زمینه آمار و آنالیز داده‌ها

ü      انجام کلیه مکاتبات اداری در زمینه پژوهش

ü     برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها و هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت جلسه

ü     برگزاری کارگاه‌ها و کلاسهای پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی از جمله : مقاله نویسی ، روش تحقیق،...