برنامه زمانبندی مشاوره های حضوری/غیرحضوری

 

ردیف  نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 سمت  نوع مشاوره
 زمان حضور
 مکان حضور
 1  دکتر علیرضا خاتونی
 دکترای پرستاری
  مشاور واحد

 پروپوزال نویسی،

مقاله نویسی،

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی،

انتشارات نتایج تحقیقاتی،

جستجوی منابع الکترونیکی

 همه روزه از ساعت

8 صبح الی 14

 واحد توسعه تحقیقات بالینی
 2  مریم جنت المکان
 کارشناسی ارشد پرستاری
 کارشناس مسئول واحد پژوهش

 راهنمایی در زمینه سیستم پژوهان

پروپوزال نویسی،

مقاله نویسی،

امور مرتبط با پژوهش،

نرم افزارها

 همه روزه از ساعت

8 صبح الی 14

  واحد توسعه تحقیقات بالینی
 3  دکتر شهاب رضائیان
دکترای اپیدمیولوژی
 مشاور  اپیدمیولوژی و متدولوژی
 چهارشنبه ها 8 صبح الی 14
واحد توسعه تحقیقات بالینی
 4  دکتر غلامرضا عبدلی
دکترای اپیدمیولوژی  مشاور   اپیدمیولوژی و متدولوژی   سه شنبه ها 8 صبح الی 14 واحد توسعه تحقیقات بالینی
 5  دکتر سید حمید مدنی

 فوق تخصص بیماریهای خون

مشاور 

پروپوزال

مقاله نویسی 

 همه روزه از 8 صبح الی 14
آزمایشگاه/ پاتولوژی
6 دکتر محمدرضا صبحیه فوق تخصص عروق 
مشاور

پروپوزال

مقاله نویسی 

 همه روزه از 8 صبح الی 14
جراحی/آنژیوگرافی
 7  دکتر علی سروش
 دکترای طب ورزشی
 مشاور

  انتشار نتایج تحقیقات،

مقاله نویسی، اخلاق

 روزهای سه شنبه 8 صبح الی 14
دفتر ریاست و دفتر اصلاح سبک زندگی
 8  دکتر سیاوش وزیری
 فوق تخصص بیماری های عفونی
 مشاور  مرورسیستماتیک و متاآنالیز
 همه روزه از ساعت

8 صبح الی 12

بخش عفونی و کتابخانه
9  دکتر آرش گلپذیر سرخه
 فلوشیپ جراحی سرطان
 مشاور    پایان نامه،پروپوزال  همه روزه از ساعت

8 صبح الی 12

بخش جراحی و کتابخانه
 10  دکتر پیام ساری اصلانی
 فوق تخصص نورولوژی
 مشاور    پایان نامه،پروپوزال  همه روزه از ساعت

8 صبح الی 12

بخش نورولوژی و کتابخانه