نظام ثبت بیماران آنکیلوزان اسپوندلیت

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

نظام ثبت بیماران آنکیلوزان اسپوندلیت

2

هدف از ایجاد بانک

-ثبت و ایجاد پایگاه داده اطلاعات بالینی و آزمایشگاهی بیماران آنکیلوزان اسپوندلیت برای بهبود روند پیگیری درمان های ارائه شده به بیماران و تحقیق در مورد این بیماری
-بهبود مراقبت از طریق تعیین و ارزیابی اثربخشی درمان های در نظر    گرفته شده برای بیماران
-ایجاد زمینه مطالعاتی و پژوهشی
- پیگیری و  مراقبت از طریق تعیین و ارزیابی اثربخشی درمان های در نظر گرفته شده برای بیماران

-تعیین فراوانی بیماران آنکیلوزان اسپوندلیت
-تعیین فراوانی سابقه بیماری آنکیلوزان اسپوندلیت در خانواده
-تعیین فراوانی سابقه سایر بیماری های روماتیسمی در خانواده
-تعیین فراوانی بیماری بر حسب سن
-تعیین فراوانی بیماری بر حسب جنس
-تعیین فراوانی بیماری بر حسب تحصیلات
-تعیین فراوانی بیماری بر حسب مصرف مواد مخدر

3

لینک بانک اطلاعاتی

ورود به سامانه

4

 گروه های کاربری

معاونت درمان-اعضای هیات علمی-دانشجویان 

5

 فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت

6

 بازه زمانی ثبت داده ها

شروع از تاریخ 1-6-1398

7

 تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی

دارای فرم رضایت آگاهانه

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز

اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها

اکسل

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی

در حال بروز رسانی می باشد

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری

دارد

14

سیستم های امنیت اطلاعات

طبق قوانین امنیت داده ها دانشگاه ها

15

 مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

قابلیت تعریف سطوح دسترسی در سامانه وجود دارد.

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی

سامانه تحت وب می باشد.

17

 مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

----

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران  از داده ها

ارسال ایمیل به مسئول ثبت 

19

مسوول مدیریت بانک

دکتر پرویز صوفیوند

20

نحوه تامین منابع مالی

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیر

ساخت ها

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه

می باشد.

 

22

آموزش و راهنمای کاربران
در مرحله طراحی می باشد

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir