طرح های رجستری

ردیف

عنوان رجستری

مجری اصلی

1

ریجستری نظام ثبت و پیگیری خدمات بازتوانی و نوتوانی قلبی در بیمارستان امام علی شهر کرمانشاه

دکتر بهزاد حیدرپور

2

پیگیری بیماران با پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه

دکتر رضا حیدری مقدم

3

ثبت نوزادان مبتلا به شکاف کام، شکاف لب و شکاف لب و کام در استان کرمانشاه

دکتر امیر شیانی

4

آنژیوگرافی عروق کرونر

دکترمحمدروزبهانی

5

ثبت بیماران با تشخیص شکستگى ستون فقرات مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی