برنامه و ساعات مشاوره واحد

برنامه هفتگی فعالیت­های واحد توسعه پژوهشهای بالینی در سال 1397

روزهای هفته

مشاوره آمار واپیدمیولوژی 

  مشاوره طراحی پژوهشی  و متدولوژی تحقیق 

مشاوره مقاله نویسی  و سابمیت و چاپ مقاله 

مشاوره  پروپوزال نویسی و جستجوی منابع الکترونیکی

شنبه  

خانم فاطمه حسینی (ب. امام خمینی(ره)) از 8 تا10

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 8 تا10

دکتر تورج احمدی جویباری (ب.امام خمینی) از 12 تا14

خانم فاطمه حسینی (ب. امام خمینی(ره)) از 10 تا12

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 10 تا12

خانم فاطمه حسینی (ب. امام خمینی(ره)) از 12 تا14

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 12 تا14

یکشنبه

خانم زهرا شااحمدی(ب. امام خمینی(ره)) از 8 تا10

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 8 تا10

دکتر عمران داوری نژاد (ب. فارابی) از 8 تا

خانم زهرا شااحمدی(ب. امام خمینی(ره)) از 10 تا12

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 10 تا12

خانم زهرا شااحمدی (ب. امام خمینی(ره)) از 12 تا14

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 12 تا14

دوشنبه

خانم فاطمه حسینی (ب. محمد کرمانشاهی) از 8 تا10

خانم فاطمه حسینی (ب. محمد کرمانشاهی) از 10 تا12

خانم فاطمه حسینی (ب. محمد کرمانشاه)) از 12 تا14

سه شنبه

آقای دکتر مهدی مرادی نظر ب. امام خمینی(ره)) از 8 تا

آقای دکتر مهدی مرادی نظر ب. امام خمینی(ره)) از 10 تا12

آقای دکتر مهدی مرادی نظر ب. امام خمینی(ره)) از 12 تا 14

خانم فرزانه گلمحمدی (ب. فارابی) از10 تا12

آقای شهریا جهانمیر (ب.محمد کرمانشاهی) از 10 تا 12

چهارشنبه

خانم شرمین رحمانی (ب. امام خمینی(ره)) از 8 تا10

خانم شرمین رحمانی (ب. امام خمینی(ره)) از 10 تا12

خانم شرمین رحمانی(ب. امام خمینی(ره)) از 12 تا14

پنجشنبه

-

-

-

-

برنامه حضوری مشاوران واحد در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی مشاور

نوع ارائه مشاوره/ پژوهشیاری

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

تلفن همراه

زمان حضور

1

دکتر افشین الماسی

آمار و آنالیز داده ها، اپیدمیولوژی و متدلوژی

دکترای آمار زیستی

09183368524

شنبه ساعت 10-12

2

دکتر مهدی مرادی نظر

اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی

دکترای اپیدمیولوژی

09188586520

یکشنبه و سه شنبه

ساعت 8-12

3

دکتر تورج احمدی جویباری

اخلاق در پژوهشهای پزشکی

متخصص داخلی

09181317417

دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 8-10

4

دکتر تورج احمدی جویباری

ویرایش مقالات و گزارشهای علمی به زبان انگلیسی

متخصص داخلی

09181317417

دوشنبه و چهارشنبه

 ساعت 8-10

5

دکتر تورج احمدی جویباری

انتشار نتایج تحقیقات( مقاله نویسی، سابمیت و پیگیری چاپ مقالات)

متخصص داخلی

09181317417

دوشنبه و چهارشنبه

 ساعت 8-10

6

فرزانه گلمحمدی

پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، جستجوی منابع، آموزش نرم افزار و سامانه

کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری

09390335109

شنبه تا پنج شنبه ساعت

8-14

شرمین رحمانی

کارشناس ارشد آمار زیستی

09180563948

شنبه تا پنج شنبه ساعت

8-14

شماره تماس جهت تعیین  وقت قبلی:

08337272049