رجستری های سال 98

ردیف

عنوان رجستری

مجری اصلی

1

ثبت بیماری غیر واگیردار دیابت بزرگسالان در جمعیت مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی و تحقیقاتی دیابت بیمارستان آیت الله طالقانی

دکتر مهرعلی رحیمی

2

ثبت بیماری استئو آرتریت زانو در مراکز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر محمدباقر شمسی

3

ثبت خونریزی های مغزی به دنبال تروما

دکتر رضا فتاحیان

4

ثبت شکستگی های اندام و لگن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی

دکتر سید سعید خبیری

5

ثبت نوزادان سندرم داون در استان کرمانشاه

دکتر امیر شیانی

6

ثبت کودکان با اختلال طیف اوتیسم در استان کرمانشاه

دکتر امیر شیانی

7

بررسی اپیدمیولوژیک و کلینیکال موارد تروما، در مراجعین به بیمارستان طالقانی کرمانشاه؛ براساس طرح ملی رجیستری تروما

دکتر رضا فرهمندراد

8

ثبت بیماران اسکن پرفیوژن میوکارد

دکتر بابک نظری

9

: ایجاد نظام ثبت سندرم حاد کرونر  در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه طی سال 1399  و پیگیری پیامدهای پنج ساله آن

دکتر ناهید صالحی

10

بلوک های عصبی در اندام فوقانی و تحتانی

دکتر علی غلامی

11

ثبت ترومای عروق

دکتر محمدرضا صبحیه

12

ثبت پرتوگیری شغلی و بهداشت خون پرتوکاران

دکتر صالح صالحی ذهابی

13

آسیب های تاندونی در بیماران ترومایی

دکتر علی موسی پور

14

ثبت بیماران با ترومای فک و صورت

دکتر محمدباقر حیدری