طرح های تحقیقاتی سال 1402

 ردیف عنوان طرح مجری/مجریان ماهیت وضعیت
 1پیش بینی سرطان معده با سه مدل رگرسیون لجستیک، رویکرد ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم و مقایسه آن ها در بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 1402-1400آقای آرمین نقی پوربدون هزینه در حال انجام
 2 عوامل مرتبط با مسمومست عمدی و غیر عمدی دارویی در کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در سال 1402 آقای آرمین نقی پور بدون هزینه در حال انجام
 3

 تبیین دیدگاه پرستاران در مورد مراقبت از کودکان بستری در بخش روان و تعامل با والدین

دکتر میترا همتی/ خانم سحر فلاح بدون هزینه در حال انجام
 4  بررسی عوامل مستعد کننده زخم پای دیابتی در افراد بستری مبتلا به دیابت در بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1401 آقای آرمین نقی پور بدون هزینه در حال انجام
 5 بررسی سطح سرمی ویتامین D و استرس اکسیداتیو و بروز دیس لیپیدمی در جمعیت کرد ایران دکتر مهدی مرادی نظر گرنت پژوهشی در حال انجام
 6 بررسی تزریق داخل مخاطی اگزوزوم مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمال بند ناف بر روی درمان رینوسینوزیت مزمن با پولیپوز دکتر منوچهر عواطف فاضلی بدون هزینه در حال انجام

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir