تماس با ما

مسئول واحد ثبت بیماری ها: دکترفاطمه خسروی شادمانی

کارشناس واحد: خانم محدثه بالاگبری

 

ایمیل: registry@kums.ac.ir

شماره تماس: 38393153-083

                 

 


 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir