طرح های تحقیقاتی سال 1400

 ردیف  عنوان طرح مجری/مجریان   تاریخ تصویب  ماهیت  وضعیت
 بررسی اختلالات اضطرابی(OCD & OCPD)در مبتلایان به کرونا ویروس جدید در کرمانشاه در سال 1399  دکتر عمران داوری نژاد  1400/01/24  طرح مرتبط با کرونا  در حال انجام
   تدوین مدل خودتنظیم گری اختلال وسواسی- جبری و بررسی اثربخشی آموزش آن بر کاهش علایم بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی شهر کرمانشاه  دکتر فرناز رادمهر 1400/02/04  طرح مرتبط با فراخوان در حال انجام 
  بررسی تغییرات عروقی شبکیه در بیماران بهبود یافته COVID19 با استفاده از آنالیز داده های OCT-A   دکتر لیلا رضایی 1400/04/09   طرح مرتبط با کرونا در حال انجام 
4 تاثیر مداخلات کاردرمانی بر عملکرد فردی و اجتماعی بیماران اسکیزوفرنیا: یک مطالعه مرور سیستماتیک دکتر لیبا رضایی/ دکتر نادر سالاری 1400/05/06  طرح پژوهشی هیئت علمی  در حال انجام
 5 بررسی اثر هم افزایی شربت خوراکی و اسپری داخل بینی از گیاه غازیانی بر درمان بیماران مبتلا به کووید 19 در مراکز درمانی فارابی و گلستان کرمانشاه  دکتر حسین امیری 1400/06/27    طرح مرتبط با کرونا  در حال انجام 
6 بررسی مقایسه ای هزینه اعمال جراحی گلوبال با هزینه واقعی در بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه در سال 1399-1400
خانم نسیم ایوانی/ دکتر شهرام اختیاری
1400/06/28
بدون هزینه
در حال انجام
 7 برآورد تعداد دفعات اقدام به خودکشی در بیماران روانپزشکی بستری در بخشهای روانپزشکی به کمک مدلهای رگرسیون پواسون و پواسون گاما و مدلهای صفر انبوه آنها 
دکتر عمران داوری نژاد
1400/10/28
طرح پژوهشی هیئت علمی
در حال انجام

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir