طرح های تحقیقاتی سال 98

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

 محل آپلود صفحه اول گزارش پایانی و صفحه تقدیر و تشکر

1

پلی فارمسی در بیماران با نارسایی قلبی

سارا کدیوریان

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

2

بررسی سن استخوانی با گرافی مچ دست در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان محمد کرمانشاهی

دکتر محمود مهربخش

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

3

بررسی ارتباط سرطان ریه باآزمون سی تی اسکن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های کرمانشاه

دکتر صالح صالحی ذهابی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

4

بررسی ارتباط سرطان سینه باانجام سی تی اسکن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های کرمانشاه

دکتر صالح صالحی ذهابی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

5

بررسی اپیدمیولوژی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه 1397 - 1398

دکتر هومن رفیعی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

6

بررسی یافته های سی تی اسکن و سونوگرافی در بیماران تروما به شکم مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی 1397

دکتر صالح صالحی ذهابی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

7

اپیدمیولوژی ترومای شکم در بیمارستان طالقانی کرمانشاه

دکتر علی غلامی

در دست اجرا

 درحال تکمیل گزارش

8

بررسی اثربخشی آزیترومایسین نبولایز در بهبود  عملکرد ریوی با استفاده از ویژگی های صدای ریه در  بیماران سیستیک فیبروزیس

دکتر لیدا شجاعی

رد شده


بررسی نتایج سی تی کنترل در بیماران دچار هماتوم مغزی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی

دکتر رضا فتاحیان

در دست اجرا

  درحال تکمیل گزارش

بررسی اپیدمیولوژی ترومای فک و صورت در بیمارستان طالقانی کرمانشاه 98

دکتر خسرو فرهادی

در دست اجرا

  درحال تکمیل گزارش

اپیدمیولوژی مرگ به دلیل  سوانح و حوادث در ایران

دکتر محمدباقر حیدری

در دست اجرا

  درحال تکمیل گزارش

اپیدمیولوژی ترومای عروق در بیمارستان آیت الله طالقانی

دکتر محمدرضا صبحیه

در دست اجرا

  درحال تکمیل گزارش

بررسی میزان آگاهی بیماران، دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از روش­های تصویربرداری

دکتر صالح صالحی ذهابی

در دست اجرا

  درحال تکمیل گزارش

بررسی پیامد و عوامل مرتبط درتصمیم گیری انتقال مصدومین ناشی از سوانح و حوادث منتقله با هلیکوپتر: داده کاوی

مهدی نادری

در دست بررسی

  درحال تکمیل گزارش

بررسی سطح سرمی هموسیستئین و ارتباط آن با علائم بالینی و یافته های تصویربرداری در بیماران مبتلا به برگر

دکترمحمدرضا صبحیه

در دست اجرا

  درحال تکمیل گزارش

بررسی آگاهی و نگرش نسبت به مرگ مغزی و اهدای عضو در استان کرمانشاه

دکتر بهناز کریمی

در دست بررسی

  درحال تکمیل گزارش