طرح های تحقیقاتی سال 98

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

محل آپلود

صفحه ی اول گزارش پایانی

صفحه تقدیر و تشکر

1

پلی فارمسی در بیماران با نارسایی قلبی

سارا کدیوریان

تایید نهایی

2

بررسی سن استخوانی با گرافی مچ دست در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان محمد کرمانشاهی

دکتر محمود مهربخش

تایید نهایی

3

بررسی ارتباط سرطان ریه باآزمون سی تی اسکن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های کرمانشاه

دکتر صالح صالحی ذهابی

تایید نهایی

4

بررسی ارتباط سرطان سینه باانجام سی تی اسکن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های کرمانشاه

دکتر صالح صالحی ذهابی

تایید نهایی

5

بررسی اپیدمیولوژی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه 1397 - 1398

دکتر هومن رفیعی

تایید شده

6

بررسی یافته های سی تی اسکن و سونوگرافی در بیماران تروما به شکم مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی 1397

دکتر صالح صالحی ذهابی

تایید شده

7

اپیدمیولوژی ترومای شکم در بیمارستان طالقانی کرمانشاه

دکتر علی غلامی

تایید نهایی

8

بررسی اثربخشی آزیترومایسین نبولایز در بهبود  عملکرد ریوی با استفاده از ویژگی های صدای ریه در  بیماران سیستیک فیبروزیس

دکتر لیدا شجاعی

رد شده

بررسی نتایج سی تی کنترل در بیماران دچار هماتوم مغزی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی

دکتر رضا فتاحیان

تایید شده

بررسی اپیدمیولوژی ترومای فک و صورت در بیمارستان طالقانی کرمانشاه 98

دکتر خسرو فرهادی

تایید شده

اپیدمیولوژی مرگ به دلیل  سوانح و حوادث در ایران

دکتر محمدباقر حیدری

تایید شده

اپیدمیولوژی ترومای عروق در بیمارستان آیت الله طالقانی

دکتر محمدرضا صبحیه

تایید شده

بررسی میزان آگاهی بیماران، دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از روش­های تصویربرداری

دکتر صالح صالحی ذهابی

تایید شده

بررسی پیامد و عوامل مرتبط درتصمیم گیری انتقال مصدومین ناشی از سوانح و حوادث منتقله با هلیکوپتر: داده کاوی

مهدی نادری

در دست بررسی

بررسی سطح سرمی هموسیستئین و ارتباط آن با علائم بالینی و یافته های تصویربرداری در بیماران مبتلا به برگر

دکترمحمدرضا صبحیه

تایید شده

بررسی آگاهی و نگرش نسبت به مرگ مغزی و اهدای عضو در استان کرمانشاه

دکتر بهناز کریمی

در دست بررسی