تماس با ما:

تماس با مسئول کنترل کیفی کوهورت روانسر

نام و نام خانوادگی: میترا دربندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

سمت: مسئول کنترل کیفی کوهورت روانسر

ایمیل:  mitradarbandi91@gmail.com

شماره تماس: 09183879338

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir