طرح های تحقیقاتی مرتبط با کووید19

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

محل آپلود

صفحه ی اول گزارش پایانی

صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی شیوع حوادث عروق مغزی دربیماران کوروناویروس بستری درICU مراکز درمانی کرمانشاه

محمدرضا اکرمی

دردست اجرا

2

بررسی توانایی تست ورزش ٦دقیقه در تعیین پروگنوز بیماران covid19

دکتر رضا حیدری مقدم

دردست اجرا

3

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده به مرکز ایت الله طالقانی در دوران شیوع کووید-19

دکتر سید سعید خبیری

تایید شده

4

بررسی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی کرمانشاه از نظر ابتلا به COVID-19 در بهمن 98 لغایت فروردین 99

دکتر سید سعید خبیری

تایید شده

5

بررسی یافته های تصویربرداری و علائم کلنیکی بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی کرمانشاه با علائم مغزی

دکتر رضا فتاحیان

دردست اجرا

6

 

 
 

7