لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

محل آپلود

صفحه ی اول پایان نامه

صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی پیامدهای  بالینی  بلند مدت موارد آنژیوپلاستی  شریان کرونر قدامی چپ(LAD) استنت های طولانی(بیش از mm30) دربیمارستان امام علی کرمانشاه

غزل محمد اصغری

دکتر رضا حیدری مقدم

دردست بررسی

2

بررسی پیامدهای استنت های آزاد کننده اورولیموس و استنت های آزادکننده سیرولیموس در بیماران تحت آنژیوپلاستی در بیمارستان امام علی(ع) در کرمانشاه طی سال های 1395-1398

کوثر احمدی

دکتر محمد روزبهانی

دردست بررسی

3

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس کمال گرایی در مورد ظاهر جسمی در بیماران متقاضی عمل جراحی رینوپلاستی

مینا ربیعی

دکتر محمدباقر حیدری

دردست بررسی

4

بررسی موارد پزشکی قانونی در بیماران تروماتیک ارتوپدی در استان کرمانشاه

زهره روندی

دکتر سید سعید خبیری

دردست بررسی

5

مقایسه درمان جراحی با غیر جراحی در بیماران بالغ(18-60)با در رفتگی شانه  همراه با شکستگی توبروزیتی بزرگ و جابه جایی کم‌تر mm2 بعد از جااندازی

سامان نجاتی

دکتر سید سعید خبیری

دردست بررسی

6

پیامدهای طولانی مدت کاردیومیوپاتی ایسکمیک بعد از جراحی قلب باز

گلسا سیری

دکتر محمد روزبهانی

رد شده

7

8

9