فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

ردیف  نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 سمت  نوع مشاوره
 زمان حضور
 مکان حضور
 1  دکتر علیرضا خاتونی
 دکترای پرستاری
 معاون پژوهشی و سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز

 پروپوزال نویسی، مقاله نویسی،

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی،

انتشارات نتایج تحقیقاتی،

جستجوی منابع الکترونیکی

 همه روزه از ساعت

8 صبح الی 14

 واحد توسعه تحقیقات بالینی
 2  مریم جنت المکان
 کارشناسی ارشد پرستاری
 کارشناس مسئول واحد پژوهش

 راهنمایی در زمینه سیستم پژوهان

پروپوزال نویسی، مقاله نویسی،

امور مرتبط با پژوهش، نرم افزارها

 همه روزه از ساعت

8 صبح الی 14

  واحد توسعه تحقیقات بالینی
 3  سعید کماسی
 کارشناس ارشد روانشناسی
 پژوهشگر

 پروپوزال نویسی، مقاله نویسی،

ویرایش مقالات و گزارش های علمی به زبان انگلیسی

 سه شنبه ها ساعت 10 الی 12

چهارشنبه ها ساعت 10 الی 12

 واحد توسعه تحقیقات بالینی
 4  دکتر شهاب رضائیان
دکترای اپیدمیولوژی
 مشاور  اپیدمیولوژی و متدولوژی
 چهارشنبه ها 8 صبح الی 14
واحد توسعه تحقیقات بالینی
 5  دکتر غلامرضا عبدلی
دکترای اپیدمیولوژی  مشاور   اپیدمیولوژی و متدولوژی   سه شنبه ها 8 صبح الی 14 واحد توسعه تحقیقات بالینی
 6  دکتر منصور رضایی
 دکترای آمار زیستی
 مشاور    اپیدمیولوژی و متدولوژی  روزهای یکشنبه 12 الی 14
کلینیک بوستان
 7  دکتر شایان مصطفایی
  دکترای آمار زیستی  مشاور    اپیدمیولوژی و متدولوژی روزهای دوشنبه 12 الی 14 کلینیک بوستان
 8  دکتر افشین الماسی
  دکترای آمار زیستی  مشاور    اپیدمیولوژی و متدولوژی  روزهای شنبه 10 صبح الی 14
کلینیک بوستان
 9  مریم همتی
 کارشناسی ارشد آمار زیستی
 مشاور  پایان نامه، آمار
 همه روزه از 8 صبح الی 14
IT،کتابخانه
 10  دکتر علی سروش
 دکترای طب ورزشی
 مشاور   پایان نامه،پروپوزال  روزهای سه شنبه 8 صبح الی 14
دفتر ریاست و دفتر اصلاح سبک زندگی
 11  دکتر سیاوش وزیری
 فوق تخصص بیماری های عفونی
 مشاور  مرورسیستماتیک و متاآنالیز
 همه روزه از ساعت

8 صبح الی 12

بخش عفونی و کتابخانه
 12  دکتر آرش گلپذیر سرخه
 فلوشیپ جراحی سرطان
 مشاور    پایان نامه،پروپوزال  همه روزه از ساعت

8 صبح الی 12

بخش جراحی و کتابخانه
 13  دکتر پیام صاری اصلانی
 فوق تخصص نورولوژی
 مشاور    پایان نامه،پروپوزال  همه روزه از ساعت

8 صبح الی 12

بخش نورولوژی و کتابخانه