فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

 

 

ردیف  نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 سمت  نوع مشاوره
 زمان حضور
 مکان حضور
 1  دکتر علیرضا خاتونی
 دکترای پرستاری
  مشاور واحد

 پروپوزال نویسی،

مقاله نویسی،

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی،

انتشارات نتایج تحقیقاتی،

جستجوی منابع الکترونیکی

 همه روزه از ساعت

8 صبح الی 14

 واحد توسعه تحقیقات بالینی
 2  مریم جنت المکان
 کارشناسی ارشد پرستاری
 کارشناس مسئول واحد پژوهش

 راهنمایی در زمینه سیستم پژوهان

پروپوزال نویسی،

مقاله نویسی،

امور مرتبط با پژوهش،

نرم افزارها

 همه روزه از ساعت

8 صبح الی 14

  واحد توسعه تحقیقات بالینی
 3  دکتر شهاب رضائیان
دکترای اپیدمیولوژی
 مشاور  اپیدمیولوژی و متدولوژی
 چهارشنبه ها 8 صبح الی 14
واحد توسعه تحقیقات بالینی
 4  دکتر غلامرضا عبدلی
دکترای اپیدمیولوژی  مشاور   اپیدمیولوژی و متدولوژی   سه شنبه ها 8 صبح الی 14 واحد توسعه تحقیقات بالینی
 5  دکتر سید حمید مدنی

 فوق تخصص بیماریهای خون

مشاور 

پروپوزال

مقاله نویسی 

 همه روزه از 8 صبح الی 14
آزمایشگاه/ پاتولوژی
6 دکتر محمدرضا صبحیه فوق تخصص عروق 
مشاور

پروپوزال

مقاله نویسی 

 همه روزه از 8 صبح الی 14
جراحی/آنژیوگرافی
 7  دکتر علی سروش
 دکترای طب ورزشی
 مشاور

  انتشار نتایج تحقیقات،

مقاله نویسی، اخلاق

 روزهای سه شنبه 8 صبح الی 14
دفتر ریاست و دفتر اصلاح سبک زندگی
 8  دکتر سیاوش وزیری
 فوق تخصص بیماری های عفونی
 مشاور  مرورسیستماتیک و متاآنالیز
 همه روزه از ساعت

8 صبح الی 12

بخش عفونی و کتابخانه
9  دکتر آرش گلپذیر سرخه
 فلوشیپ جراحی سرطان
 مشاور    پایان نامه،پروپوزال  همه روزه از ساعت

8 صبح الی 12

بخش جراحی و کتابخانه
 10  دکتر پیام ساری اصلانی
 فوق تخصص نورولوژی
 مشاور    پایان نامه،پروپوزال  همه روزه از ساعت

8 صبح الی 12

بخش نورولوژی و کتابخانه

 

 

ردیف

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

تلفن همراه

1

مشاورآمار

دکتر غلامرضا عبدلی

PhD (اپیدمیولوژی)

09183894950

دکتر شهاب رضاییان

PhD (اپیدمیولوژی)

09189814634

2

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر غلامرضا عبدلی

PhD (اپیدمیولوژی)

09183894950

دکتر شهاب رضاییان

PhD (اپیدمیولوژی)

09189814634

3

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر علیرضا خاتونی

PhD (آموزش)

09126049545

دکتر علی سروش

PhD (طب ورزشی)

09188309157

   مریم جنت المکان

کارشناس ارشد

 (داخلی-جراحی)

09188392081

4

مشاور زبان انگلیسی

دکتر علیرضا خاتونی

PhD (آموزش)

09126049545

دکتر سیاوش وزیری

 

متخصص عفونی

09183596974

دکتر سید حمید مدنی

متخصص پاتولوژی

09188329445

دکتر آرش گلپذیر سرخه

فلوشیپ جراحی سرطان

09125113254

دکتر پیام ساری اصلانی

متخصص‌ نورولوژی

09188315374

5

مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

   مریم جنت المکان

کارشناس ارشد

 (داخلی-جراحی)

09188392081

 دکتر علی سروش

PhD (طب ورزشی)

09188309157

دکتر علیرضا خاتونی

PhD (آموزش)

09126049545

دکتر سیاوش وزیری

متخصص عفونی

09183596974

دکتر سید حمید مدنی

متخصص پاتولوژی

09188329445

دکتر آرش گلپذیر سرخه

فلوشیپ جراحی سرطان

09125113254

دکتر پیام ساری اصلانی

متخصص‌ نورولوژی

09188315374

مجموع امتیاز